Skip to main content

Vieš, čo ješ?

V rámci projektu s názvom „Vieš, čo ješ?“, ktorý bol podporený v grantovom programe Syncreon pomáha Nitre 2022 sa koncom júna uskutočnili tri podujatia pri rieke Nitra, kde mali návštevníci možnosť ochutnať lokálne i dovezené potraviny s cieľom porovnať ich chuť, vôňu či čerstvosť.

„Náš projekt spojil vzdelávanie, zvyšovanie povedomia o dôležitosti zdravej a lokálnej stravy, a tým mal pozitívny vplyv aj na životné prostredie a jeho ochranu. Naše občianske združenie chcelo týmto projektom spoločnosti pomôcť znovu objaviť dôležitosť konzumácie lokálnych a zdravých potravín prostredníctvom všetkých zmyslov. Verejnosti sme teda počas viacerých podujatí ponúkali varianty potravín, ktoré boli z obchodných reťazcov, dovezené z iných štátov, a lokálnych z okolia Nitry, za účelom ich porovnania- vône, chuti, čerstvosti. Vytvorili sme na našom facebooku (https://www.facebook.com/Naucsapomahat/) poradňu, kde má verejnosť možnosť nás počas jedného roka kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa zdravej výživy. Cieľom bolo najmä zníženie uhlíkovej stopy u verejnosti, ktorá sa mohla zúčastniť na našom projekte, nakoľko veľká časť uhlíkovej stopy vzniká pri preprave potravín. Tým sme ale aj prispeli k redukcii používania pesticídov a iných nevhodných prípravkov, ktoré lokálni výrobcovia používať nemusia“, hovorí Samuel Lopašovský, realizátor projektu.

V prípravnej fáze zozbierali všetky potrebné informácie o potravinách, zohnali garanta projektu a vybavili personálne zabezpečenie podujatí. Krátko pred realizáciou projekt materiálne zabezpečili, nakúpili potraviny a spracovali na konzumáciu.

„Počas realizácie sme sa tešili veľkému záujmu verejnosti, najmä v podvečerných hodinách, aj napriek nepriaznivo teplému počasiu. So splnením cieľa sme spokojní, prekvapili nás výsledky porovnávania potravín, pričom pri niektorých potravinách hodnotili účastníci projektu dovážané potraviny lepšie (rovnako čerstvosť, chuť aj vôňu), ako pri lokálnych. Ukázalo sa teda, že nemusí byť lokálna potravina nevyhnutne chutnejšia, na pohľad čerstvejšia alebo voňavejšia, aj keď je zdravšia“, dodávajú realizátori.

Projekt teda autori hodnotia, ako veľmi úspešný, po organizačnej stránke dopadol vynikajúco, pričom sa podarilo naplniť všetky plánované ciele, ako motivovať účastníkov na zdravé stravovanie, edukovať ich v oblasti stravovania a porovnať im lokálne a dovážané potraviny. Ozvalo sa im aj niekoľko účastníkov s ďakovným vyjadrením, pričom v dvoch z nich bola vyzdvihnutá originalita projektu a to, že zažili projekt takéhoto formátu po prvý krát.

Do budúcnosti zvažujú zmeniť oblasť realizácie projektu na miesto s väčšou frekvenciou ľudí. 

     

top