Skip to main content

Podpora mimovládnych organizácií aj vďaka 2%

Program podpory: Aby ľudia ľuďom pomáhali


V rámci grantového programu Aby ľudia ľuďom pomáhali Nitrianska komunitná nadácia spolu so spoločensky zodpovednými firmami a mestom Nitra každoročne podporuje renomované mimovládne organizácie v meste, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Granty sú určené na realizáciu programov MVO a posilnenie ich kapacity.

Do 16. ročníka sa zapojili: Mesto Nitra, Západoslovenská energetika, a.s., CORA GEO, s.r.o., PP Invest, s.r.o. a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Cieľom programu v roku 2022 bolo podporiť mimovládne organizácie, ktoré aktívne pomáhajú v riešení krízovej situácie spojenej s odídencami z Ukrajiny, hľadajúcimi útočisko pred vojnou v našom meste. Sumu 7 500 Eur si rozdelili tri organizácie, ktoré okrem poskytovania prvej pomoci formou poradenstva, potravinovej a materiálnej pomoci, zabezpečujú aj programy sociálnej inklúzie utečencov.

Jednou z podporených organizácií bola O.z. Mareena, ktorej cieľom je prispievať k pozitívnejšiemu vnímaniu rozmanitosti a spoločenskej súdržnosti v krajine so zameraním na podporu integrácie utečencov a iných cudzincov do spoločnosti. Prostredníctvom projektu „Vitajte v Nitre a cíťte sa tu ako doma“  sa im do konca roka 2022 podarilo zrealizovať niekoľko aktivít.

V rámci spolupráce s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2022 zorganizovali na Svätoplukovom námestí v Nitre tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi s názvom Mareena: Hovorme, čítajme a tvorme spolu!  Témami tvorivej dielne pre deti a ich rodičov boli rozmanitosť a vzájomné porozumenie.  

Pre študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre sprostredkovali workshop na tému hate speech s názvom Mareena: Stretnutím k porozumeniu, ktorého cieľom bolo rozvíjať empatiu a citlivosť študentov voči obetiam hate speech a naučiť ich, ako takéto prejavy v praxi rozoznávať a ako na ne reagovať. 

Koncom októbra absolvovali ukrajinské aj slovenské rodiny a jednotlivci podujatie s názvom Potulky s nitrianskou Mareenou: jesenná edícia. Išlo o túru na dominantu nad mestom - vrch Zobor. Trasou ich sprevádzal dlhoročný nitriansky sprievodca Peter Michalik, ktorého lektorské slovo bolo tlmočené do ukrajinského jazyka a bolo prispôsobené aj detskému návštevníkovi. 

Od novembra do decembra 2022 zrealizovali 4 sobotné tvorivé dielne, ktorých témami boli rozmanitosť, vzájomné porozumenie, kreativita a fantázia. V spolupráci so skúsenou a profesionálnou lektorkou a ich dobrovoľníkmi vytvárajú priestor na vzájomné stretnutia nitrianskych rodín. Na tieto stretnutia nechodia iba ukrajinské a slovenské rodiny, ale aj rodiny ďalších cudzincov žijúcich v Nitre.

Ostatné plánované aktivity budú prebiehať do júna 2023.

Grant použili na materiál na kurzy a workshopy, honoráre pre lektorov a tlmočníkov, občerstvenie a prenájom priestorov na podujatia.

Všetky zrealizované projekty v programe z rokov 2020/2021 nájdete na našej DOBROMAPE. Popis projektov 2022 si môžete prečítať v anotáciách.

Aj vďaka 2% z daní môžeme podporovať mimovládne organizácie v Nitre, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života nás všetkých.

Ak sa rozhodnete poukázať ich našej nadácii, budeme veľmi radi, pretože spolu dokážeme viac. ĎAKUJEME! Postup na poukázanie 2% nájdete TU.

        

top