Skip to main content

Vďaka 2% sme pomohli aj ľuďom z Ukrajiny

Program podpory: Ukrajina


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlásila začiatkom apríla 2022 grantový program na pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Cieľom programu „Nitra pomáha Ukrajine“ bolo zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa mohli uchádzať aj samotní odídenci,ktorí hľadali útočisko v našom meste. Grantová výzva priamo súvisela s verejnou zbierkou, ktorú sme vyhlásili 23. marca 2022. Projekty boli podporované priebežne na základe pribúdajúcich finančných prostriedkov zo zbierky.

Vďaka individuálnym darcom sme získali viac ako 2 800 Eur. Firemný darca – spoločnosť Heineken Slovensko, daroval sumu 5 000 Eur. Celá vyzbieraná finančná čiastka zo zbierky bola prerozdelená medzi 15 projektov.

Granty boli použité na pokrytie nákladov ako sú: zakúpenie materiálneho vybavenia potrebného na realizáciu rôznych programov pomoci odídencom, zabezpečenie kapacít odborného personálu (prekladatelia, psychológovia), preplatenie jazykových kurzov Slovenského jazyka, preplatenie liekov, zdravotných pomôcok, ostatné náklady, ktoré priamo súviseli s pomocou odídencom.

Neschopnosť dorozumieť sa je jednou z najväčších bariér pre ľudí, ktorí sa ocitli v cudzej krajine, obzvlášť zložité je to však pre deti. Preto sa OZ Podaj mi ruku – Nitra rozhodlo predložiť projekt s názvom „Letný kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov“.

Ten prebiehal 3x do týždňa počas mesiacov júl a august, bol určený pre ukrajinských žiakov – začiatočníkov a zúčastnilo sa ho 15-22 žiakov. Deti oslovovali prostredníctvom letákov priamo v združení a pomocou ich facebookovej stránky. Vďaka zakúpeným hrám sa deti naučili slovnú zásobu z oblasti zdravia, ľudského tela, hygieny, zvieratiek, ovocia a zeleniny, potravín, ročných období, dní v týždni a mesiacov v roku. Pracovali v dvojiciach a menších skupinkách.

Žiaci vďaka kurzu získali základné znalosti slovenského jazyka, čo im umožní jednoduchšie fungovanie v rámci svojho aktuálneho pôsobenia na Slovensku. Po skončení kurzu ovládalo každé dieťa abecedu, písané aj tlačené písmo, vedelo čítať, staršie deti plynulejšie. Výnimkou boli tri menšie deti, ktoré v septembri nastúpili do 1.ročníka, tam prebiehalo učenie formou slova, precvičovanie si vlnovky a čiary. Deti majú možnosť súkromne pokračovať na individuálnych hodinách. Z grantu zakúpili materiálne vybavenie ku kurzu (zošity, spoločenské hry, písacie potreby, omaľovánky...) a drobné občerstvenie pre žiakov.

Všetky podporené projekty z tohto programu nájdete v našej DOBROMAPE, v anotáciách alebo v článkoch.

Pomáhať tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii môžeme aj vďaka Vašim 2% z daní.

Ak sa rozhodnete poukázať ich našej nadácii, budeme veľmi radi, pretože spolu dokážeme viac. ĎAKUJEME! Postup na poukázanie 2% nájdete TU.

     

 

 

top