Skip to main content

Výsedky grantového programu "Spoznajme sa"

Program podpory: Spoznajme sa


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a s finančnou podporou organizácie UNICEF, v rámci grantového programu „Spoznajme sa“, podporila 21 projektov celkovou sumou 50 666 Eur.

Cieľom programu bolo podporiť sociálnu súdržnosť a inklúziu komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov.

„Deti a ich rodiny, ktorí utiekli z Ukrajiny, sa na Slovensku stretli s obrovskou vlnou solidarity. V súčasnosti, takmer 500 dní po vypuknutí vojny, je našou povinnosťou naďalej podporovať solidaritu, dôveru a vzájomnú podporu. Sme presvedčení, že grantový program „Spoznajme sa“ zohrá v tomto úsilí významnú úlohu,“ hovorí Michaela Bauer, koordinátorka programov UNICEF na podporu utečencov na Slovensku.  

Do termínu uzávierky 9.6.2023 bolo prihlásených 26 projektov. Víťazné projekty vyberala hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov Správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie, za prítomnosti zástupkyne organizácie UNICEF.

Podporené projekty sú zamerané na:

  • Organizovanie komunitných kultúrnych a spoločenských programov/podujatí pre deti, mladých ľudí a dospelých scieľom vzájomného spoznávania sa a podpory sociálnej inklúzie zraniteľných skupín na lokálnej úrovni;
  • Organizovanie programov apodujatí s aktívnym zapojením skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením;
  • Jazykové kurzy slovenského jazyka pre deti adospelých spojené s interkultúrnym učením;
  • Programy na prepájanie školy skomunitou zamerané na podporu inkluzívnych voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a ich rodičov, realizovaných počas vyučovania aj vo voľnom čase (workshopy, prednášky, víkendové vzdelávacie pobyty, letné školy...)

„To, čo hovoria skúsenosti, odborné štúdie, ale aj naše vlastné hlavy je, že fungujúce komunity sú tou najlepšou investíciou, intervenciou aj prevenciou. A nedajú sa budovať, iba podporiť zhora. Vďaka organizácii UNICEF nám táto grantová schéma odoháňa niektoré mraky nad budúcnosťou nášho mesta“, povedal Miloslav Špoták – viceprimátor mesta Nitra.

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutočnilo 28.6.2023 v nitrianskej Synagóge za prítomnosti primátora mesta Nitra Mareka Hattasa, zástupcov spoločnosti UNICEF a Nitrianskej komunitnej nadácie.

Informácie o programe a anotácie podporených projektov nájdete TU. Celú fotogralériu z podujatia nájdete TU alebo na našom Facebooku

     

top