Skip to main content

"Z jazyka do jazyka" na ZŠ Škultétyho

Program podpory: Mladí nitrianski filantropi


Na ZŠ Škultétyho v Nitre bol úspešne zrealizovaný projekt s názvom "Z jazyka do jazyka", ktorý bol podporený v grantovom programe "Mladí nitrianski filantropi 2023". 

My sme sa na tento projekt boli pozrieť a veľmi sa nám páčil. Najmä dobroty, ktoré sme mali možnosť ochutnať na štyroch jazykových stanovištiach v telocvični smile 

A vyspovedali sme aj samotných realizátorov tohto projektu. 

  • Pripomeňte nám, prosím, čo bolo cieľom vášho projektu?

Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým vzbudiť v deťoch motiváciu vo vzdelávaní v oblasti cudzích jazykov, prehĺbiť v nich záujem o štúdium a pomocou podujatia rozveseliť a pripomenúť, že učenie môže byť zábava. Rovnako sme chceli utužiť vzťahy medzi kolektívmi, spolužiakmi a učiteľmi cez spoluprácu. Počas podujatia sme objavili veľký potenciál u jednotlivcov, ktorých zaujali rôzne oblasti v daných jazykových stanovištiach. Na základe nášho jazykového dňa sme získali do budúcna ďalších dobrovoľníkov, ktorí by chceli na podobných vzdelávacích a zábavných projektoch s nami spolupracovať, čím sme svoje ciele splnili.

  • Ako prebiehala príprava a samotná realizácia projektu?

Prípravná  fáza projektu sa realizovala už od začiatku leta, kedy koordinátorka nakúpila pomôcky, navrhla a objednala tričká s logom podujatia. Pokračovalo sa už od začiatku školského roka, pričom žiaci navrhli plán a program podujatia, hry, jedlo, tvorili výzdobu a rozdelili si úlohy. Posledný týždeň sa riešili organizačné detaily a vizuálna stránka akcie v telocvični. Deň pred akciou žiaci a učiteľky cudzích jazykov pripravili doma pokrmy, ktoré sa v daný deň ochutnávali. V deň projektu dobrovoľníci nosili veci do telocvične a každé stanovište si svoj stánok vyzdobilo a pripravilo na príchod žiakov. Každý žiak v stánku mal úlohu – privítanie, obsluha tabletov, hier, kultúrne zaujímavosti, ochutnávky jedál, odmeňovanie atď., ktorej sa venovali počas celého dňa. Zapojilo sa viac než 25 dobrovoľníkov, ktorí uľahčili vyučujúcim polovicu práce. Triedy od 3. až 9. ročníkov sa v telocvični plynule striedali a navštevovali stánky. Po podujatí dobrovoľníci poupratovali a vytvorili sme anketu cez Edupage, aby žiaci akciu ohodnotili. Počas príprav sme chceli pozvať aj hosťa (jedného z rodičov) z Ekvádoru, čo sa nám, žiaľ, nepodarilo kvôli zdravotným komplikáciám. Iné komplikácie sa nezaznamenali a nákup potrebných vecí, či samotná organizácia v deň podujatia prebehla veľmi hladko, práve vďaka nadšeným dobrovoľníkom, ktorí veľmi chceli byť súčasťou tejto akcie.

  • Ste spokojní s výsledkom vášho projektu?

S výsledkom nášho projektu sme nadmieru spokojní a dopadol nad naše očakávania. Sme nadšení, akým spôsobom dokázali spolupracovať žiaci medzi sebou i učiteľmi. Podujatie sme, aj napriek vysokému počtu detí, zvládli vynikajúco aj organizačne. Cieľ projektu sme splnili z viacerých hľadísk. Dokázali sme, že žiaci sa do školy tešia práve vďaka podujatiu, aké sme vytvorili aj my. Dokázali sme, že žiaci, napriek občasnej nechuti k učeniu sa cudzích jazykov, ich začali vnímať inak – čo sa týka kultúry krajín, ich zvykov, jedál a podobne. Cudzie jazyky začínajú vnímať ako výzvu na učenie nových poznatkov, mentality danej krajiny a ako nástroj na budúce pracovné príležitosť (napr. vycestovanie do zahraničia). Žiaci sa rovnako naučili lepšie spolupracovať s vyučujúcimi, vytvárali učebné pomôcky, vďaka čomu pochopili, že práca učiteľa je náročná a empaticky sa vžili do ich roly.

  • A čo ohlasy na vaše podujatie?

Na podujatie máme skvelé a iba pozitívne ohlasy, nie je nič, čo by žiaci chceli pomeniť. Učitelia a aj žiaci sa vyjadrujú iba v superlatívoch - od organizácie žiakov, disciplinovanosti, poskytovania poznatkov, až po ochutnávku jedál a odmeňovanie. Žiaci sa okamžite po podujatí pýtali na budúce akcie, či plánujeme pripraviť niečo podobné. Minulý školský rok sme organizovali so žiakmi španielsky deň, tento rok to bol deň všetkých cudzích jazykov, ktoré na škole máme. Po odozve sme viac ako presvedčení, že žiaci si podobné podujatie určite budú vyžadovať aj do budúcna.

  • Chcete dodať niečo na záver?

Chceli by sme sa poďakovať Nitrianskej komunitnej nadácii, mestu Nitra a organizácii Unicef za finančnú podporu. Veľmi si vážime, že ste náš projekt schválili a dokázali sme si nakúpiť chýbajúce potreby do školy. Ďakujeme, že vďaka vám sme žiakom mohli predviesť jazykový workshop, na ktorom sa aj vzdelali, ale predovšetkým zabavili. Vďaka podobným akciám sa do školy budú častejšie tešiť a budú motivovaní na sebe pracovať.

        

top