logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Park

Rok 2010

Park je otvorený!

 

V apríli minulého roka odštartovala Nitrianska komunitná nadácia kampaň s názvom Ruka v ruke s Nitrou na podporu výstavby nového parku pod Borinou. Hlavným realizátorom parku je Mesto Nitra. Na nový park pod Borinou prispeli obyvatelia Nitry vo verejnej zbierke zakúpením tlieskajúcej ručičky, symbolu kampane. V rámci kampane sa predalo 2 391 tlieskajúcich ručičiek a vyzbieralo sa 5 283, 65 €. Dnes sa už obyvatelia sídliska Klokočina tešia z nového parku.  

Slávnostné otvorenie parku sa konalo 20. júna pod Borinou pri príležitosti Dňa komunitných nadácií. Pripravený  bol pestrý program, hry pre deti, súťažné stanovištia, rozprávkový les a prišiel aj známy kráľ s kráľovnou, ktorí otvorili brány parku pre nitriansku verejnosť. Podujatie otvorili:  Jozef Dvonč - Primátor mesta Nitry, Ľubica Lachká - správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie a Daniela Gundová predsedníčka správnej rady pri NKN a zástupkyňa Rotary klubu Harmony Nitra. Celý program pripravila Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Centrom pre rodinu Nitra a Mestom Nitra.  Podujatie sa uskutočnilo v rámci oslavy Dňa komunitných nadácií v Nitre. Komunitné nadácie oslavujú svoj deň na celoslovenskej úrovni v rámci Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Oslava tohto dňa je naplánovaná do niekoľkých dní, počas ktorých prezentuje svoju činnosť vo svojom regióne každá členská komunitná nadácia.

Fotogalériu nájdete tu.

Fotogaléria z parku - rok 2009
Fotogaléria z parku - apríl 2010

Rok 2009

Nitrianska komunitná nadácia realizuje kampaň Ruka v ruke s Nitrou na podporu výstavby nového parku pod Borinou od apríla 2009. Na šestnástich podujatiach a za pomoci štyroch partnerských inštitúcii a dvadsiatich škôl v Nitre sa nám podarilo vyzbierať 5 283,65 € z predaja 2 391 ks tlieskajúcich ručičiek. Výťažok 4 147,39 € bol použitý na prvú fázu výstavby parku. Hlavným realizátorom parku je Mesto Nitra.  „V parku pod Borinou sa v roku 2009 realizovali hrubé terénne úpravy. Odstránil sa ruderálny porast, vyrovnal sa terén a začalo sa s budovaním tamojšej komunikačnej siete (cca – 700m 2 ). Z peňazí za ručičky sa vysadila stromová aleja,“ uviedol odborný referent Útvaru hlavného architekta  Mestského úradu v Nitre Štefan Lančarič.

 

 

Začiatkom roka 2010 sa osadili lavičky a drobné odpadové nádoby. Do konca apríla 2010 sa plánuje (v závislosti od počasia) dokončenie dlažby a vybudovanie verejného osvetlenia. Najmenších isto najviac poteší detské ihrisko na ploche cca 300m2, ktoré bude pozostávať z herných zostáv, preliezačiek, hojdačiek a pod.

 

 

 

 

„Následne sa v tomto roku plánuje jemná úprava terénu – prisypanie a rozprestrenie ornice, výsev trávnika a dosadenie drevín v rámci uloženej náhradnej výsadby. Vymenované práce a aktivity sú súčasťou 1. etapy budovania parku,“ ozrejmil situáciu Lančarič. Ďalej dodáva, že Mesto má s parkom aj vyššie ambície. Napríklad vybudovanie plochy pre cyklotriál, rozšírenie zelene či lanové centrum. „Všetko bude závisieť od finančných prostriedkov,“ dodáva Lančarič.

Park je financovaný z vyzbieraných peňazí za tlieskajúce ručičky (kampaň Ruka v ruke s Nitrou), z finančného príspevku partnera kampane Rotary klub Nitra Harmony, vďaka podpore nadačného fondu TESCO STORES SR, a.s. v Nadácii Pontis a najmä z financií hlavného realizátora projektu – Mesta Nitra. Priama investícia Nitrianskej komunitnej nadácie je 7002,39 € (výťažok zo zbierky, získané granty a pod.).

Do kampane sa zapojilo viac ako 160 dobrovoľníkov. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že už čoskoro sa budeme prechádzať v novom parku, ďakujeme.