logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Prevádzkový poriadok

Vstup a využitie celého areálu skateparku je n a  v l a s t n é  n e b e z p e č i e ! ! !

1. Zariadenie je určené predovšetkým pre mládež staršiu ako 15 rokov (minimálne však

    dve osoby).

2. Deti vo veku 6 – 10 rokov môžu zariadenie využívať  iba  v sprievode rodičov, alebo

    osoby poverenej rodičmi, staršej ako 18 rokov.

3. Deťom do 6 rokov  veku je vstup na športovú plochu a prekážky zakázaný.

4. Skatepark je určený  pre skateboarding a in-line korčuľovanie a bicykle bmx. 

5. Na športovú plochu i prekážky je vstup povolený iba aktívnym užívateľom. 

6. Každý užívateľ skateparku mladší 18-rokov je povinný používať pri jazde ochranné                                  pomôcky (prilbu, chrániče kolien a lakťov) 

7. Za akúkoľvek škodu na zdraví alebo na veciach spôsobenú v areály skateparku

    nenesie prevádzkovateľ  žiadnu zodpovednosť. 

8. V prípade zranenia je nevyhnutné privolať:

                  Zdravotnícka záchranná služba:  112

                  Hasiči :                                         150, 112

                  Polícia:                                         158, 112

9. Povinnosťou všetkých užívateľov je udržiavať v celom areály skateparku čistotu a

    poriadok.

10. V prípade zistenia závady na prekážkach či iné závady v areály skateparku, sú

       užívatelia povinní túto skutočnosť urýchlene ohlásiť správcovi a prevádzkovateľovi

       na tel.  037 / 74 13 075

 V areáli skateparku je zakázané:

 • Jazdiť sám/sama (z dôvodu privolania pomoci v prípade úrazu).
 • Akýmkoľvek  spôsobom zasahovať do jazdy alebo trikov ostatných jazdcov.
 • Jazdiť v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, tj. najmä za dažďa,
 •  Sneženia a mrazu, mokrého, zmrznutého alebo vlhkého povrchu prekážok a
 •  priestoru medzi prekážkami, alebo za tmy a v čase zníženej viditeľnosti.
 • Zdržovať sa v areály za búrky.
 • Kdekoľvek  na športovej ploche a prekážkach odkladať oblečenie alebo iné veci.
 • Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať areál a jeho celkové zariadenie – donášať,
 • prenášať či inštalovať nové prekážky alebo ďalšie predmety (pneumatiky, trámy a pod.).
 • Poškodzovať areál a prekážky graffiti.
 • Používať klasické bicykle (vrátane horských).
 • Používať na iné účely ako sú športové činnosti ako jazdu na skateborde.
 • Užívať alkoholické nápoje alebo iné omamné či psychotropné látky.
 • Zákaz fajčenia platí v celom areály skateparku.
 • Vstupovať do areálu pod vlyvom alkoholu a iných omamných či psychotropných látok.

12. Vstup a využívanie  skateparku len na vlastné nebezpečenstvo !

13. Vlastníkom skateparku je:  Mesto Nitra - Mestský úrad Štefánikova tr. 60, 950 06   Nitra

14.   Stavbu realizovala firma: Hydro Gas Manufacture, s.r.o. Poděbradova 1069/35

702 00 Moravská Ostrava v roku   08/2012 

15.   Stavba bola financovaná  Mestom Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou

     nadáciou z nadačného fondu Corgoň spoločnosti HEINEKEN Slovensko a za

     pomoci Rotary Klubu Nitra Harmony.

16.   Prevádzkovateľom skateparku:  Správa športových a rekreačných zariadení

     mesta Nitry Kúpeľná 4, 949 01  Nitra

17. Správcom skateparku: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Kúpeľná 4, 949 01  Nitra      tel. č. 037 / 7413 075

 

Skatepark je možný používať len  v stanovenej  prevádzkovej dobe a len pri

dodržiavaní tu stanovených podmienok.

Prevádzková doba:

Marec až október za priaznivých klimatických podmienok

V čase:  od 14:00 hod do 21:00 hod v pracovných dňoch

V čase:  od   8:00 hod do 21:00 hod v dňoch pracovného voľna a počas

               školských prázdnin  

Pri dodržiavaní podmienok prevádzkového poriadku. 

V zimnom období t.j. od novembra do februára je zákaz používania

skateparku, vrátane nepriaznivých klimatických podmienok.