Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Podpora prvých dvoch projektov - Nitra pomáha Ukrajine

Uzávierka prvého kola výzvy Nitra pomáha Ukrajine je za nami. Podporili sme dva projekty.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlásila 12. apríla 2022 výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe na pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Cieľom programu Nitra pomáha Ukrajine je zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa tiež môžu uchádzať odídenci z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko v našom meste.

Grantová výzva priamo súvisí s verejnou zbierkou „Nitra pomáha Ukrajine“, ktorú sme vyhlásili 23. marca. K 1. máju sa v nej vyzbieralo takmer 2 700 Eur.

Aktuálne sme uzavreli prvé kolo výzvy, v rámci ktorého sme podporili dva projekty zamerané na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, ktorí našli útočisko v Nitre.

Projekty realizuje Diecézna charita Nitra a Centrum pre rodinu – Nitra:

Projekt „Charita pomáha Ukrajine - sklad základnej materiálnej pomoci“

Diecézna charita Nitra hneď po príchode prvých odídencov z Ukrajiny do Nitry

zriadila vo svojich priestoroch na Samovej 978/4 v Nitre provizórny humanitárny sklad. Prichádzajúcim odídencom jednorazovo zabezpečuje základnú potravinovú pomoc - trvanlivé potraviny a základnú hygienickú pomoc - hygienické potreby. Tiež zriadili malý sklad so šatstvom a základným vybavením do domácnosti, aby mali prístup k veciam, ktoré sú v každej domácnosti absolútnou samozrejmosťou. Denne prichádza do týchto priestorov v priemere 40 odídencov / v tomto čísle nie sú zarátané deti /, ktorí sú dočasne ubytovaní v Nitre. Ide predovšetkým o matky s deťmi, v priemere tak denne vydávajú pomoc cca 100 ľuďom. „Keďže vojnová situácia zasiahla celý svet veľmi neočakávane, neboli sme ani my pripravení na takúto službu a potrebovali sme náš sklad, ktorý vznikol provizórne, dovybaviť predovšetkým úložnými regálmi, boxami, skriňami a tiež pomocnou technikou na presúvanie ťažkých predmetov, aby bol výdaj pomoci čo najefektívnejší“, hovoria predkladatelia projektu.

Žiadaný grant v €: 500

Projekt „Prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine“

Cieľom projektu je napomôcť k tomu, aby Centrum pre rodinu – Nitra dokázalo zastrešiť prevádzku výdajného a zberného miesta hmotnej pomoci pre ukrajinských odídencov, ktoré je zriadené vo viacúčelovej hale na Klokočine. Miesto hmotnej pomoci je v prevádzke od 7.3.2022 v pracovných dňoch a vyžaduje cca 6 hodín denne (vrátane prípravy haly, príjmu hmotných potrieb, triedenia a výdaja). Miesto týždenne navštevuje cca 500 ľudí. Slúži aj na zber hmotných potrieb, ktoré sú na týždennej báze v spolupráci s občianskou iniciatívou „Kto môže, pomôže Ukrajine“ adresne posielané do ukrajinských miest. Hmotné potreby nosia jednotlivci - cca 50 ľudí týždenne a väčšie objemy zvážajú na miesto sami, resp. s prispením dobrovoľníkov na aute Centra pre rodinu - Nitra. Na mieste sa strieda približne tridsať

dobrovoľníkov, t.č. už aj z Ukrajiny. „Financie budú použité na kompenzáciu nákladov, spojených s prevádzkovaním miesta (energie) alebo na personálne alebo iné náklady (napr. nákup hmotných potrieb, vybavenie výdajného miesta - police, a pod.). Aktuálne sme zrušili iné aktivity, ktoré sa v hale organizovali a boli zdrojom príspevku na energie, napr. indoor športy“, vysvetľujú predkladatelia.

Na zbierkach a pomoci odídencom spolupracujú s viacerými partnermi – Kto môže, pomôže Ukrajine, Pokoj a dobro a podobne, ale aj s Farským úradom Nitra Klokočina, ktorý pomáha s komunikáciou o výzvach prostredníctvom farských oznamov pre ľudí, ktorí nemajú prístup k sociálnym sieťam.

Žiadaný grant v €: 500 €

Zbierka pokračuje ďalej a tiež projekty, ktoré sa prihlásia do výzvy, nemajú stanovený konkrétny termín uzávierky. Máme v pláne podporovať ich pribežne na základe pribúdajúcich finančných prostriedkov zo zbierky.

Viac o zbierke, grantovom programe aj zoznam darcov nájdete tu https://nkn.sk/nase-programy/nitra-pomaha-ukrajine

top