logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Aby ľudia ľuďom pomáhali

- filantropický program pre spoločensky zodpovedné firmy -

Čo získate? Pozrite si video.      

Originálny živý strom

Trvalý živý „nosič“ filantropie bude Vami vysadený v rekreačnom areáli na Dieloch v Nitre 

Patronát nad skvelou „neziskovkou“

Spoločne s ostatnými partnermi v programe rozhodnete o podpore vybraných neziskových organizácií.

Firemné podujatie

Pre Vás, Vašich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov usporiadame príjemné podujatie, na ktorom zasadíte svoj strom a osobne sa zoznámite s vybranými neziskovými organizáciami.

Tabuľa darcov na verejnom mieste

Logo Vašej firmy bude umiestnené na tabuli v rekreačnom areáli na Dieloch v Nitre.

 

 

Za 10 rokov podporila Nitrianska komunitná nadácia v programe Aby ľudia ľuďom pomáhali 56 verejnoprospešných aktivít v Nitrianskom kraji za takmer 60 000 €. 

10. ročník (2016)

Do programu sa zapojilo 6 partnerov: 

 • Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o.
 • Granvia, a.s.
 • Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON
 • PP Invest
 • Samson Company
 • Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Firemní partneri sa v 10. ročníku rozhodli nasmerovať svoju  finančnú podporu  v celkovej hodnote 5 000 €  do programov dvoch mimovládnych organizácií –  Združenia STORM, ktoré sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín, a tiež podporia Centrum pre rodinu, ktoré chce zorganizovať teambuilding pre svojich kmeňových zamestnancov a nájsť tak možnosti efektívnejšieho fungovania organizácie.

9. ročník (2015)

Do programu sa zapojilo 6 partnerov: 

 • Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o.
 • Granvia, a.s.
 • Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON
 • PP Invest
 • Nitrianska teplárenská spoločnosť - NTS, a.s.
 • Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Firemní partneri sa v 9. ročníku rozhodli nasmerovať svoju  finančnú podporu  v celkovej hodnote 4 954   do programov  dvoch mimovládnych organizácií –  do Chránenej dielne Centra Slniečko, kde pracujú ZŤP a klienti centra,  ako aj  do preventívneho programu merania zrakových porúch detí v 15 materských školách v NR kraji, ktorý realizuje Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska.

 

8. ročník (2014)

Do programu sa zapojilo 7 partnerov:

 • OC CENTRO Nitra
 • Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o.
 • Granvia, a.s.
 • Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON
 • ALL MONT spol. s r.o.
 • Nitrianska teplárenská spoločnosť - NTS, a.s.
 • Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

7. ročník (2013)

Do programu sa zapojilo 6 partnerov:

 • OC CENTRO Nitra
 • Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o.
 • Granvia, a.s.
 • Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON
 • ALL MONT spol. s r.o.
 • Nitrianska teplárenská spoločnosť - NTS, a.s.

V 7. ročníku programu bolo podporených 6 projektov v hodnote 5 700 . Všetky projekty sa týkali témyPodpora kvality vzdelávania a voľného času detí a mladých ľudí (do 30 rokov) v n itrianskom kraji. Umelecké objekty, figúrky, boli pripravované deťmi z umeleckých škôl: Tralaškola, - Tralaškola - súkromná základná umelecká škola, Súkromná stredná umelecká škola, Špeciálna základná škola internátna Červeňova - trieda detí s autizmom. Bližšie informácie o priebehu 7. ročníka programu nájdete tu.

6. ročník (2012)

Do programu sa zapojilo 9 partnerov: 

 • OC CENTRO Nitra
 • Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o.
 • Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
 • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
 • Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON
 • ICS - Industrial Cables Slovakia, spol. s. r. o. 
 • EUROBET s.r.o.
 • Granvia, a.s.
 • NTS, a.s.

V 6. ročníku programu bolo podporených 9 projektov v hodnote 8 325 €. Všetky projekty sa týkali témyPodpora kvality vzdelávania a voľného času detí a mladých ľudí (do 30 rokov) v Nitrianskom kraji. Umelecké objekty, figúrky, boli pripravované deťmi z umeleckých škôl: Tralaškola, Medea, ARS studio a deťmi s autizmom zo Spojenej školy internátnej a Špeciálnej školy Mudroňova. Bližšie informácie o priebehu 6. ročníka programu nájdete tu.

5. ročník (2011)

Do 5. ročníka nášho programu Aby ľudia ľuďom pomáhali sa zapojilo 6 partnerov:

 • OC CENTRO Nitra
 • Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o.
 • Nitrianske komunálne služby
 • Nadácia Orange
 • ENVI-GEOS Nitra
 • Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON

V 5. ročníku programu bolo podporených 6 projektov v hodnote 5 550 €. Všetky projekty sa týkali témy: Podpora kvality vzdelávania a voľného času detí a mladých ľudí (do 30 rokov) v Nitrianskom kraji. Umelecké objekty, figúrky, boli pripravované deťmi z Tralaškoly a deťmi s autizmom zo Špeciálnej ZŠ internátnej a praktickej školy, Červeňova 42, Nitra – Čermáň. Bližšie informácie o priebehu 5. ročníka programu nájdete tu.

4. ročník programu (2010)

Do 4. ročníka nášho programu Aby ľudia ľuďom pomáhali sa zapojilo 6 partnerov a svoje figúrky pokrstili pohľadením:

 • Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o. - GIDO
 • Mlyny Nitra - SEN
 • Uniqa poisťovňa, a.s. - ALBERT
 • Nadácia Orange - NADAČKO
 • ČSOB Finančná skupina - ČOBKÁR
 • Západoslovenská energetika, a.s. - MEGAWATTKA

V 4. ročníku programu bolo podporených 6 projektov v hodnote 5 550 €. Všetky projekty sa týkali témy: Integrácia znevýhodnených detí a mladých ľudí do 30 rokov. Umelecké objekty, figúrky, boli pripravované deťmi z Tralaškoly a deťmi s autizmom zo Špeciálnej ZŠ internátnej a praktickej školy, Červeňova 42, Nitra – Čermáň a zo Spojenej školy, Mudroňova 1, Nitra. Bližšie informácie o priebehu 4. ročníka programu - nájdete tu.

3. ročník programu (2009)

Do tretieho ročníka nášho programu Aby ľudia ľuďom pomáhali sa zapojilo 7 nasledovných partnerov:
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • TESCO STORES SR, a.s.
 • Giesecke and Devrient Slovakia, s.r.o.
 • Uniqa poisťovňa, a.s.
 • Heineken Slovensko, a.s.
 • PP INVEST Nitra, s.r.o.
 • ČSOB Finančná skupina

V treťom ročníku programu bolo podporených 6 projektov sumou 6 638,78 € (200 000 Sk).

Oblasť podpory v rámci 3. ročníka bola zameraná na: Úpravu existujúcich a tvorbu nových priestranstiev slúžiacich verejnosti, Obnovu dlhodobo nevyužívaných resp. nedostatočne využívaných priestorov s cieľom vytvoriť nový originálny zámer ich využitia. Názov témy: Skrášľujeme miesto, kde žijeme. Viac informácií o podporených projektoch tu...

2. ročník programu (2008)

2. ročník programu podporilo 10 partnerov.

 • Heineken Slovensko, a.s.
 • TESCO STORES SR, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Provident Financial
 • Naperville
 • Inpek
 • Bekaert Hlohovec
 • ICS Industrial Cables Slovakia
 • SE Bordnetze – Slovakia
 • Zoetermeer

Novinkou druhého ročníka bolo jeho prepojenie s medzinárodným festivalom Divadelná Nitra. Téma grantového kola bola zameraná na zlepšenie kvality života v Nitrianskom kraji. Téma 2. ročníka: Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách. Celkovo bolo podporených 7 projektov sumou 7 880,23 € (237 400 Sk).             
Viac informácií o podporených projektoch tu...

1. ročník programu (2007)

Do 1. ročníka programu sa zapojilo 8 partnerov. Tí si vybrali objekty na základe predložených výtvarných návrhov, ktoré v rámci výtvarnej súťaže pripravili študenti  Katedry výtvarnej  tvorby a výchovy UKF v Nitre pod dohľadom garanta súťaže akad. Mal. Mariána Žilíka. Kritérium firiem pri výbere výtvarného návrhu „figúrky“ bolo, aby najlepšie zodpovedal ich poslaniu.

Zapojené firmy: 

 • BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • TESCO STORES SR, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Víno Topoľčianky, s.r.o.
 • Heineken Slovensko, a.s.
 • ENVIRONMENT, a.s.
 • Naperville

V prvom ročníku programu bolo podporených 5 projektov sumou 6 638,78 € (200 000 Sk).

Témy 1. ročníka programu: 1. ochrana životného prostredia, 2. sociálne programy, 3. kultúra. Viac informácií o podporených projektoch tu...

Naša vďaka patrí všetkým partnerom projektu Aby ľudia ľuďom pomáhali, že práve ich podpora pomohla zrealizovať a podporiť zaujímavé aktivity v Nitre a v Nitrianskom kraji, ktoré urobili radosť mnohým ľuďom. A o tom to celé je – Aby ľudia ľuďom pomáhali...