Skip to main content

Logá

Ponúkame na stiahnutie logá všetkých programov a partnerov.
Ak ste boli podporení v niektorom z grantových kôl, prosíme, aby ste si stiahli všetky logá v rámci programu.

Logá, emblémy ani ich textové podoby nesmú byť nijakým spôsobom modifikované ani inak upravované.
top