Skip to main content

Pravidlá ochrany osobných údajov v Nitrianskej komunitnej nadácii

Od 20.5.2018 ochraňujeme vaše osobné údaje podľa nového Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 (v skratke GDPR – General Data Protection Regulation ) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

V akých prípadoch získavame a spracovávame vaše osobné údaje?

Grantová žiadosť a podpis grantovej zmluvy

Nitrianska komunitná nadácia je grantová organizácia, ktorá ročne podporí v rámci svojich grantových programoch niekoľko desiatok projektov predkladaných tak organizáciami ako aj neformálnymi skupinami občanov. S vašimi osobnými údajmi prichádzame do kontaktu v dvoch prípadoch: pri predkladaní žiadostí o grant neformálnou skupinou občanov prostredníctvom elektronického portálu nkn.egrant.sk a pri podpise grantovej zmluvy s neformálnou skupinou občanov. Žiadatelia o grant pri predkladaní žiadostí a príjemcovia grantov pri podpise grantových zmlúv vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré tvoria súčasť grantovej žiadosti ako aj zmluvy o grante. V rámci oboch typov súhlasov máme zrozumiteľne zadefinované pravidlá, podľa ktorých vaše osobné údaje naša organizácia eviduje a zároveň akým spôsobom ich spracováva a do kedy ich uchováva.

Návšteva našich web a FB stránok

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, vieme, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Používame „Cookies“ k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez „Cookies“ by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám. Ak si neprajete „Cookies“ ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj. Na používanie „Cookies“ ste na našej stránke upozornení formou oznamu na dolnej lište hlavnej web stránky www.nkn.sk. Ak komentujete na našej FB stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia našimi zásadami spracovania osobných údajov.

Zasielanie elektronického Newslettera

Vaše osobné údaje využívame pri zasielaní nášho elektronického Newslettera. Najčastejšie spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Newsletter si dobrovoľne objednávate na základe vyplnenia formuláru na našom webe, pričom zaslaním formulára zároveň vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania Newslettra. Taktiež Newsletter zasielame novým darcom v rámci Klubu darcov, ale aj novým prijímateľom grantov s cieľom informovať o aktivitách nadácie. Pri zaslaní Newslettra máte možnosť zakliknúť vaše rozhodnutie o jeho neposielaní na vašu emailovú adresu a my vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.

Používanie vašich osobných údajov v rámci programu Klub darcov

Pri programe Klub darcov a vašej platbe využívame elektronický portál darujme.sk. Tento portál spravuje organizácia:
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
Borská 6
841 04 Bratislava

Obvodný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO.

Pri darovaní cez tento portál pribudlo nové tlačítko na súhlas so spracovaním osobných údajov a možnosťou prečítať si informácie, týkajúce sa spracovania a poskytovania vašich osobných údajov v rámci portálu darujme.sk. Bez odkliknutia tohto súhlasu vám portál neumožní dokončiť platbu. Pri priamej platbe z vášho účtu na účet našej organizácie sa riadime rovnakými pravidlami ako v prípade kontaktných údajov vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov. Po realizácii platby portál darujme.sk automaticky generuje a zasiela do našej organizácie vaše osobné údaje – meno, priezvisko, telefón a emailovú adresu, ktoré využívame na zasielanie elektronických mailchimpových oznamov (napr. zaslanie ďakovného listu za dar) a špeciálnych Newsletterov v rámci programu Klub darcov, ktoré informujú o programe a podujatí. Pri zaslaní špeciálneho Newslettra máte možnosť zakliknúť vaše rozhodnutie o jeho neposielaní na vašu emailovú adresu a my vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.

Používanie vašich kontaktných údajov vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov

Ide o fakturačné údaje FO (meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu...) Tieto informácie využívame zásadne pre účely, ktoré vyplývajú z daňových zákonov a predpisov o účtovníctve. V žiadnom prípade vaše údaje neposkytujeme tretím osobám, ani nezneužívame na iné účely, než na aké sú určené.

Kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 25.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje boli v bezpečí. Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť:

SYPHON, s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava

IČO: 35 979 259
DIČ: 2022129087
IČ DPH: SK2022129087

s ktorou bola 25.5. 2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Aké máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je:

Nitrianska komunitná nadácia
Farská 5
949 01 Nitra
Tel: 037 741 43 45
Kontaktná osoba: Eva Vargová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Taktiež máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov na základe oznámenia, podpísaného doručeného listu na adresu prevádzkovateľa alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. Máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Pri obmedzení spracovania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi. Zároveň ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov vyhlasujeme, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Aký je náš vzťah s tretími stranami z hľadiska používania vašich osobných údajov?

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracovania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok a spolupracujú na našich projektoch. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 20.5.2018

Tento dokument si môžete stiahnuť TU

top