Skip to main content

Tu sme doma

Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte

Termín zverejnenia výzvy:
1. 3. 2024

Termín uzávierky:
29. 4. 2024

Geografický záber 
mesto Hurbanovo

Max. výška podpory: 
5 000 € - 10 000 €

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko, a.s. a Mestom Hurbanovo podporila v grantovom programe TU SME DOMA 2024-2025 s podtitulom "Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte" 7 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 55 000 €.

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov úspešným žiadateľom o grant sa uskutočnilo 17. 5. 2024 v sídle spoločnosti Heineken Slovensko, a. s. v Hurbanove za prítomnosti zástupcov podporených projektov, zástupcov spoločnosti Heineken Slovensko a primátora mesta Hurbanovo.

Cieľom dvojročného grantového programu je motivovať občanov mesta Hurbanovo, aby participovali na aktivitách vo svojom meste v dvoch hlavných témach – pri ochrane a tvorbe životného prostredia a pri podpore sociálnej súdržnosti a inklúzie v Hurbanove.

Viac informácií nájdete tu:

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

  • Zverejnenie grantovej výzvy: 1. 3. 2024
  • Informačný deň: 14. 03. 2024 o 16:00 v Kultúrnom dome, Námestie Konkolyho Thege č. 1, Hurbanovo
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 26. 4. 2024 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu: 29. 4. 2024 do polnoci
  • Zverejnenie výsledkov: najneskôr do 24. 5. 2024
  • Realizácia projektov:  od 1. 6. 2024 do 30. 09. 2025
  • Vyúčtovanie projektov: priebežná správa do 30. 11. 2024, záverečná správa do 30. 10.2025

Viac ako pol milióna eur do komunity v Hurbanove

Spoločnosť Heineken Slovensko, Mesto Hurbanovo a Nitrianska komunitná nadácia sú skvelým príkladom symbiózy spolupráce - samospráva - firma - nadácia. Grantový program Tu sme doma funguje v Hurbanove už 17. rok a podporil 167 komunitných projektov sumou takmer 500 000 €.

Partneri programu

Povedali o programe

„Som veľmi rád, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto a naštartoval rozvoj miestneho dobrovoľníctva. Okrem aktivizácie komunity, prináša tento program príklad dobrej praxe spolupráce všetkých troch sektorov – samosprávy, mimovládnej organizácie  a súkromnej firmy a je ukážkou toho,  ako takáto spolupráca môže byť  užitočná pre bežného občana. Počas uplynulých 16 rokov sme spoločne dokázali urobiť obrovský kus práce a môžem smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale je v Hurbanove skutočne doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spolu zrealizujeme v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.“

Luis Prata
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko

top