Tu sme doma

Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte

Termín zverejnenia výzvy:
25.3.2022

Termín uzávierky:
6.5.2022

Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, čo je jedna z priorít spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podporované projekty sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach:

  • VODA
    Napr. môže ísť o vzdelávanie detí, mládeže v oblasti zodpovedného prístupu k pitnej vode, projekty ponúkajúce riešenia šetriace pitnú vodu, projekty na ochranu spodných vôd pred znečistením, informačné kampane pre verejnosť zamerané na poukázanie významu vody v ekosystéme a významu šetrenia s vodou...
     
  • ZNIŽOVANIE ODPADOV
    Napr. môže ísť o zavádzanie kompostérov, zlepšenie nakladania s odpadmi (separovanie odpadov, znižovanie čiernych skládok...), znižovanie odpadov (bezobalový predaj, zavádzanie vratných plechoviek a PET fliaš)  vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto v oblasti...
  • ZNIŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY                                                            

Napr. môže ísť o podporu cyklodopravy, vrátane súvisiacej drobnej infraštruktúry, realizovanie vzdelávania širokej verejnosti v oblasti znižovania uhlíkovej stopy v oblasti energií, potravín, oblečenia...   

ROZVOJ KOMUNITY
Napr. môže ísť o projekty zamerané na zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad,  úpravu verejných priestranstiev s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. zelené strechy, výsadba a revitalizácia zelene vrátane prvkov drobnej parkovej a záhradnej architektúry,) rozvoj včelárstva, zakladanie a údržba komunitných sadov, znižovanie pesticídov a ekologické pestovanie plodín (napr. produkčné záhrady a políčka - školské, obecné), vrátane realizácie vzdelávania detí, mládeže a  informačných kampaní pre verejnosť v tejto  oblasti...

Partneri programu

Povedali o programe

„Som veľmi rád, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto a naštartoval rozvoj miestneho dobrovoľníctva. Okrem aktivizácie komunity, prináša tento program príklad dobrej praxe spolupráce všetkých troch sektorov – samosprávy, mimovládnej organizácie  a súkromnej firmy a je ukážkou toho,  ako takáto spolupráca môže byť  užitočná pre bežného občana. Počas uplynulých 10 rokov sme spoločne dokázali urobiť obrovský kus práce a môžem smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale je v Hurbanove skutočne doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spolu zrealizujeme v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.“

Rene Kruijt
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677