Skip to main content

Mladí nitrianski filantropi

Termín zverejnenia výzvy:
25. 3. 2024

Termín uzávierky:
3. 5. 2024

Geografický záber:
Mesto Nitra

Max. výška podpory:
600 €

Cieľom programu je podporiť mladých ľudí, pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, aby si pripravili a realizovali vlastné projekty. Program motivuje mladých ľudí k dobrovoľníctvu a filantropii.  

Program v roku 2024

V roku 2024 bolo podporených 13 projektov cekovou sumou 6 945,28 €.

Anotácie podporených projektov nájdete tu.

Partnermi programu sú Mesto Nitra a UNICEF.

Aj tento rok pokračuje náš grantový a vzdelávací program Mladí nitrianski filantropi, zameraný na deti a mládež. Vďaka finančnej podpore UNICEF sme mohli už druhý rok podporiť viac aktívnych mladých ľudí, ktorí chcú niečo zlepšiť vo svojom okolí a zároveň sa naučiť napísať a zrealizovať svoj prvý projekt,“ hovorí Miloslav Špoták, zástupca primátora mesta Nitra.

Grantová výzva 2024

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: Mladí ľudia vo veku 13-20 rokov, najmä žiaci a študenti nitrianskych základných a stredných škôl.

HORIZONTÁLNA PRIORITA GRANTOVÉHO PROGRAMU

Podpora začleňovania detí a mladých ľudí z Ukrajiny a iných znevýhodnených skupín žijúcich v meste Nitra na základe rovesníckej pomoci.

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY: max. 600 €/ 1 projekt

GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Mesto Nitra

ŠKOLENIA NA PRÍPRAVU PROJEKTOV:

Pre záujemcov o program sme pripravili 2 bezplatného dvojdňového školenia, ktoré bolizamerané na prípravu vlastných projektov. Účastníci školenia získali vedomosti a zručnosti z projektového manažmentu a pripravili si v tímoch svoj vlastný projekt, ktorý následne spracovali do prihlášky. Po jej schválení získali grant na realizáciu vlastného projektu. Dvojdňové školenia sa konali v dvoch termínoch: 09.04. – 10.04.2024 a 18.04.-19.04.2024 v Kultúrnom dome na Zobore.

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVEJ VÝZVY

Termíny dvojdňových školení: 09.04.-10.04.2024 a 18.04.-19.04.2024
Poskytovanie konzultácií: do 30.04.2024
Termín uzávierky predkladania projektov: 03.05.2024
Zverejnenie výsledkov: najneskôr do 31.05.2024 (na www.nkn.sk)
Realizácia projektov: 15.05.2024 – 15.10.2024
Zúčtovanie projektov: do 30.10.2024

Program v roku 2023

V roku 2023 bolo podporených 13 projektov cekovou sumou 12 000 eur. 

Do programu sa mohli zapojiť mladí ľudia vo veku 13-25 rokov, najmä žiaci a študenti nitrianskych základných, stredných škôl a univerzít (min. 3 v skupine). Neplnoletých účastníkov v projektovom tíme sprevádzala dospelá osoba (koordinátor, učiteľ, rodič....).

Súčasťou programu je aj neformálne vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné. Účastníci na ňom získavajú základy projektového manažmentu, ktoré potom pretavia do prípravy a realizácie vlastného projektu.  

Projekty podporené v roku 2023 nájdete v anotáciách TU

 

Partneri programu

Povedali o programe

„V UNICEF-e sme presvedčení, že podpora iniciatív, ktoré povzbudzujú mladých ľudí k dobrovoľníckym aktivitám, je kľúčová pre posilnenie zmyslu pre komunitu, vzájomné porozumenie a spoločenskú zodpovednosť. Preto UNICEF podporuje a oceňuje mesto Nitra za jeho odhodlanie posilňovať dobrovoľníctvo a filantropiu mladých ľudí."

Michaela Bauerová
koordinátorka UNICEF na Slovensku

top