Skip to main content

Nitrianska komunitná nadácia

Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002 a je súčasťou Asociácie komunitných nadácií Slovenska, v rámci ktorej funguje 8 komunitných nadácií.
Poskytujeme granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporujeme verejnoprospešné aktivity z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova...Sme stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región.
Zlepšujeme kvalitu života v nitrianskom kraji rozvojom filantropie a dobrovoľníctva. Nadácia je v každodennom kontakte so žiadateľmi o grant, najmä počas konzultácií a návštev podporených aktivít. Osobný kontakt s ľuďmi tvorí jednu z našich hlavných priorít, nadácia vďaka nemu lepšie pozná potreby ľudí v komunite.Veríme, že si ľudia v našom kraji budú vzájomne pomáhať a spoločne vytvárať lepšie miesto pre život.

Krátky dokument o 15. výročí založenia NKN

 

 

top