Skip to main content

Osvetlenie náučného chodníka v Hurbanove


Mesto Hurbanovo s finančnou podporou spoločnosti Heineken Slovensko a.s. v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou prostredníctvom grantovému programu „TU SME DOMA 2022. Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte“ zrealizovalo v závere roka 2022 projekt s názvom Osvetlenie náučného chodníka solárnymi svetlami.

Cieľom projektu bolo podporiť športové a náučné aktivity pre verejnosť, zvýšiť atraktivitu prostredia, eliminovať úrazy a zároveň psychologicky pôsobiť na pocit bezpečia občanov mesta. Po realizácii geodetických a výkopových prác bolo na vytýčených bodoch osadených 41 LED svietidiel so zabudovaným solárnym panelom a nabíjateľnou batériou, umiestnených na oceľové pozinkované stožiare, samostatne ukotvené v zemi. Svietidlá za zníženej viditeľnosti svietia v šetriacom móde a reagujú na pohyb po chodníku rozsvietením do 100% svojej svietivosti. Celková dĺžka osvetleného chodníka je 1157 metrov, čo predstavuje 3539 m2.

Popri chodníku osadili informačnú tabuľu, kde si občania môžu prečítať o mykologických zaujímavostiach z okolia Hurbanova. V rámci realizácie projektu boli zapojení aj dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na úprave okolia a pomáhali pri jeho revitalizácii. Mesto Hurbanovo z vlastných zdrojov zabezpečilo geodetické a kartografické práce, nákup okrasných stromčekov a ich výsadbu, osadilo bezpečnostné tabule a informačnú tabuľu o mykologických zaujímavostiach okolia Hurbanova.

„Osvetlenie náučného chodníka solárnymi svetlami odzrkadľuje ďalší úspech našej vzájomnej spolupráce a je v súlade s udržateľnou stratégiou našej spoločnosti. Práve vďaka grantovému programu dokážeme pozitívne ovplyvniť a budovať zelené prostredie aj mimo priamy dosah nášho podnikania. Je pre nás dôležité, aby sa darilo nášmu okoliu, kde žije aj mnoho našich kolegýň a kolegov so svojimi rodinami. Prispievame tak k ich zdravšiemu, plnohodnotnejšiemu a bezpečnejšiemu životu aj za bránami našej spoločnosti. Teší nás, že sa o svoj úspech môžeme podeliť,“ uviedla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

  

tagy: Tu sme doma

top