Skip to main content

2% podporujú aj kreatívne nápady žiakov základných škôl


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou BMI Slovensko, s. r. o. podporila, v rámci 18. ročníka grantového programu Strecha pre váš nápad až 15 verejnoprospešných projektov pre základné školy v Nitrianskom kraji, celkovou sumou 18 212,02 Eur.

Cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné, dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách. Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba, čo by chceli zlepšiť v školskom prostredí.

V rámci zamerania projektov v roku 2022  rezonovala najmä téma vytvárania vonkajších eko - edu učební a oddychových zón, aktivity projektov sa týkali aj environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu či rozvoja športu a pohybovej kultúry. Podporené projekty budú realizované do konca júna 2023.

Jedným z predkladateľov projektov bola Základná škola Komenského 37 v Tekovských Lužanoch. Táto obec je obklopená poľami, no majú pocit, že z ich okolia mizne vtáčí spev, bzukot včiel, krása motýlích krídiel. Preto vymysleli projekt s názvom „Tam, kde včela bzučí a stehlík spieva...“, ktorého cieľom je prilákať opeľovače do školskej eko-učebne a vrátiť život aj na školský dvor. Zároveň chcú žiakov učiť, ktoré kríky a byliny sú užitočné pre nás, ale prirodzene poskytujú úkryt a potravu aj spevavcom a užitočnému hmyzu. Pretože o biologickej rozmanitosti sa nestačí učiť, tú treba zažiť.

Na jar 2022 začali v areáli školy budovať eko-učebňu, ktorú pomenovali Včelí raj. Bez pomoci žiakov, dobrovoľníkov a darcov by však učebňa nikdy nevznikla. Zo získaných finančných prostriedkov z grantu ju plánujú rozšíriť o kríky, rastliny a dreviny, za pomoci ktorých zvýšia biodiverzitu v ich areáli.

Žiaci si sami vysadia ďalšie trvalky medonosných rastlín do záhradky v eko-učebni, ktoré budú následne polievať a okopávať. Na hodinách biológie a technickej výchovy vytvoria jedlý živý plot, na plodoch ktorého si pochutia nielen žiaci, ale aj vtáky.
Keďže strecha, z ktorej budú zbierať dažďovú vodu na zalievanie, je ďalej od učebne a areál nie je oplotený, hrozilo by poškodenie alebo krádež zbernej nádoby na dažďovú vodu. Ďalšou úlohou je preto dokončiť menšie oplotenie so vstupnou bránkou okolo 400 litrovej zbernej nádoby. Poslednou etapou projektu je výroba 5 kusov jednoduchých lavičiek z guľatiny, do ktorej budú zapojení žiaci, rodičia, pán školník aj učitelia, a kde bude môcť v teplých mesiacoch prebiehať aj výučba. Projekt doplnia o prednášku včelára, spojenú s ochutnávkou včelích produktov a praktickými aktivitami.

Grant využijú na kúpu medonosných rastlín a drevín, guľatiny na lavičky, oplotenie nádoby na dažďovú vodu s bránkou, honorár pre včelára za prednášku a workshopy...

Popis všetkých podporených projektov 2022 si môžete prečítať v anotáciách.

Kreatívne verejnoprospešné nápady žiakov a lepšiu kvalitu školského prostredia môžeme podporovať aj vďaka Vašim 2% z daní.

Ak sa rozhodnete poukázať ich našej nadácii, budeme veľmi radi, pretože spolu dokážeme viac. ĎAKUJEME! Postup na poukázanie 2% nájdete TU.

      

tagy: Strecha pre váš nápad

top