Skip to main content

Otvárame grantovú výzvu Klub darcov 2023


Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe Klub darcov 2023.

Cieľom grantového programu je podporiť inovatívne, netradičné a verejnoprospešné aktivity v meste Nitra z rôznych oblastí (kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie, sociálna oblasť...).

Partnermi programu sú individuálni darcovia, členovia Klubu darcov 2023. Členom Klubu sa môže stať každý, komu záleží na našom meste.

V tomto ročníku programu Klub darcov hľadáme opäť ľudí a organizácie, ktoré majú zaujímavé nápady, ako vylepšiť a rozprúdiť život v našom meste. Podporíme aktivity, ktoré prinášajú úžitok širšej verejnosti, riešia konkrétny problém aktívnym zapojením samotných obyvateľov do realizácie aktivít, prinášajú konkrétne riešenia a výsledky. Je na samotných obyvateľoch komunity priniesť nápad (projekt), ktorý by chceli vďaka finančnej podpore s vlastným aktívnym pričinením realizovať”, hovorí Eva Vargová, programová manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie.

V grantovom programe sú vítané projekty zamerané na nasledujúce oblasti:

- podpora vzdelávania

- ochrana ľudských práv

- poskytovanie sociálnej pomoci

- sociálna inklúzia cudzincov v komunite

- ochrana a tvorba životného prostredia

- podpora aktívnej kultúry a zachovanie kultúrnych hodnôt

- podpora a rozvoj telesnej kultúry

- ochrana a podpora zdravia

Maximálna výška grantu je 1 500 Eur na jeden projekt.

Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie so sídlom v meste Nitra alebo v okrese Nitra na realizáciu verejnoprospešného projektu v meste Nitra (najmä MVO a iné verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania), ale aj neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba staršia ako 18 rokov).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU:

  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 19.7. 2023 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/ prijímania žiadostí o grant: 21.7. 2023 o polnoci
  • Zverejnenie výsledkov: 27.11. 2023 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: 1.1. – 31. 7. 2024
  • Vyúčtovanie projektov: do 30. 8. 2024

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve, ktorú nájdete TU. Viac informácií o Kube darcov TU.

tagy: Klub darcov

top