Skip to main content

Na Hrušove sa usilovne pracovalo...


Leto bolo obdobie, ako stvorené na aktivity projektov podporených v grantovom programe „Spoznajme sa“.

Realizátori projektu s názvom „Tam, kde žili ľudia“ počas slnečných dní taktiež nezaháľali a my sme sa boli pozrieť, ako sa im darilo.

V auguste sme sa teda vybrali na hrad Hrušov, kde práve prebiehal týždenný archeologický tábor pre deti a mládež. Zúčastnilo sa ho 17 detí zo ZŠ, SŠ a VŠ z Nitry, z toho 3 žiaci, študujúci na ZŠ Fatranská, boli pôvodom z Ukrajiny. Tábor organizovalo združenie LEUSTACH, ktoré už 19 rokov pracuje s mládežou pri obnove hradu Hrušov a vytvára vzdelávacie aktivity zamerané na popularizáciu archeológie a histórie Nitrianskeho kraja.

V úvode tábora boli účastníci poučení o bezpečnosti pri práci a následne im bola predstavená z radov odborníkov práca archeológa, jednotlivé pojmy, či pracovné postupy pri archeologickom prieskume a pri nájdení, ošetrení archeologických artefaktov. Deti boli zapojené do jednotlivých činností ako odkrývanie a čistenie vlčej jamy, sitkovanie zeminy, zhromažďovanie jednotlivých nálezov. Ich práca bola úspešná, počas trvania tábora našli starodávnu ihlu, špendlík, ozdobu, pravdepodobne z meča alebo opasku. Tieto budú zaevidované a poslané do archeologického ústavu na ďalšie spracovanie. Tiež sa im podaril husársky kúsok – našli opracované stavebné kamene, ktoré boli súčasťou hradného portálu. Tieto pomohli sfinalizovať a dotvoriť portál, priložením k už skôr nájdeným kameňom.

Tábor pokračoval archeologickým táborom pre dospelých. Aktivity budú pokračovať do konca septembra, kedy LEUSTACH zorganizuje víkendové archeologické workshopy. Spolu s účastníkmi aktivít vytvoria súbor edukačných pracovných listov, ktoré im pomôžu zopakovať si informácie z absolvovaných workshopov a rozšíriť si odborný slovník z histórie a archeológie.

Jedným zo zámerov projektu je eliminovať riziká sociálneho začlenenia u odídencov z Ukrajiny, rozvíjať u nich ochotu pri spoznávaní histórie, prírody, tradícií a reálií Slovenska, ale aj ukázať im možnosti a spôsoby zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít a aktívneho využívania voľného času. Podľa slov žiakov, odídencov z Ukrajiny, ktorí sa zúčastnili tábora, získali možnosť zažiť a naučiť sa niečo nové v krásnom prostredí s novými ľuďmi. Páčila sa im aj skupinová jazda na kolobežkách, ktorú absolvovali ako spestrenie tábora. Radi by aj ďalej vypomáhali ako dobrovoľníci pri záchrane tejto Národnej kultúrnej pamiatky.

Archeologický tábor je súčasťou projektu "Tam, kde žili ľudia", ktorý realizuje Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja-LEUSTACH v rámci grantového programu Spoznajme sa, ktorý podporil UNICEF Slovensko, Mesto Nitra a Nitrianska komunitná nadácia.

 

   

tagy: Spoznajme sa

top