Skip to main content

Výsledky Eko ďalej Nitra 2024


Poznáme výsledky grantového programu Eko ďalej Nitra 2024.

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou podporilo v rámci grantového programu EKO ĎALEJ NITRA 2024 celkom 10 verejnoprospešných projektov sumou 17 000 €. Cieľom grantového programu je motivovať občanov, aby aktívne participovali pri ochrane a tvorbe životného prostredia, a tým zlepšovali kvalitu života v Nitre. Financie na podporu grantového programu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre. 

„Podpora environmentálnych projektov v našom meste je nevyhnutná pre udržateľný rozvoj a ochranu nášho životného prostredia. Som hrdý, že sme v rámci programu EKO ĎALEJ NITRA 2024 mohli podporiť tak rozmanité a inovatívne projekty, ktoré nielenže vzdelávajú našich občanov, ale aj priamo prispievajú k zlepšeniu kvality života v Nitre. Verím, že tieto iniciatívy budú inšpirovať ďalších obyvateľov k aktívnej účasti na ochrane a tvorbe nášho spoločného prostredia,“ povedal Miloslav Špoták, viceprimátor mesta Nitra.

Vzdelávacie aj praktické aktivity na území Nitry

Úspešní žiadatelia, organizácie a neformálne skupiny, získali granty do výšky 2 500 € na environmentálne projekty realizované na území mesta Nitra. Alej na Prameni bude vzdelávať žiakov priamo v prírode počas pravidelných workshopov, obyvatelia dvoch ulíc na Kalvárii si vybudujú komunitnú záhradu a OZ Zoborské včely zriadia novú včelnicu a zorganizujú podujatia pre verejnosť. Na Čermáni dosadia stromy v areáli komunitnej záhrady Borinka – Alzheimercentrum, na Chrenovej vybudujú nové vtáčie búdky či svahový záhon, v Drážovciach zriadia zelenú oázu s kompostoviskom. ŠOK, o.z. pripraví podujatie Enviromentaliáda pre žiakov základných škôl, SPU v Nitre vytvorí náučný chodník v parku Botanickej záhrady pomocou interaktívnych edukačných tabúľ. OZ Pestrec ponúkne školám odborné environmentálne prednášky a spolu so žiakmi upravia vonkajší priestor škôl v súlade s klimatickými požiadavkami.  Združenie Wild nature vybuduje infotabule pre návštevníkov povodia rieky Nitry v projekte Zachráň hada, zachrániš strom, ktorým chcú urobiť osvetu ohľadom chránených druhov plazov žijúcich v okolí rieky Nitry.

„Medzi najväčšie aktuálne hrozby patrí klimatická zmena, strata biodiverzity a doslova všade prítomné odpady, ktoré už nie je možné prehliadať a spochybňovať. Som rád, že Nitrianska komunitná nadácia má životné prostredie ako jednu z priorít všetkých grantových programov, ktoré každoročne ponúka svojim grantistom,“ hovorí Imrich Jakab, pedagóg Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre, člen správnej rady NKN.

O podporených projektoch rozhodla grantová komisia zložená z poslancov mesta Nitra, odborníkov z oblasti životného prostredia a environmentalistiky a správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie.

Viac informácií nájdete na: https://www.nkn.sk/nase-programy/eko-dalej-nitra
Anotácie podporených projektov nájdete tu.

 

 

tagy: Mesto Nitra, Eko ďalej Nitra

top