Skip to main content

Podujatie Aby ľudia ľuďom pomáhali 2022


Park pod Borinou na sídlisku Klokočina opäť ožil aj vďaka podujatiu Aby ľudia ľuďom pomáhali 2022.

Napriek tomu, že počasie nebolo také ukážkové, ako predošlé roky, naše tradičné septembrové podujatie sa napokon podarilo úspešne zrealizovať.

V oficiálnej časti sme, za prítomnosti primátora mesta Nitra Mareka Hattasa, konateľa spoločnosti Cora Geo, pána Ladislava Habiňáka a predsedkyne Správnej rady NKN Danky Gundovej, odovzdali grantové šeky trom mimovládnym organizáciám, ktoré aktívne pomáhajú v riešení krízovej situácie spojenej s odídencami z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko pred vojnou v našom meste. Ide o mimovládne organizácie, ktoré okrem poskytovania prvej pomoci formou poradenstva, potravinovej a materiálnej pomoci, zabezpečujú aj programy sociálnej inklúzie utečencov. Spolu 7 500 Eur si tento rok rozdelili OZ Mareena, Centrum pre rodinu – NitraDiecézna charita Nitra, (anotácie ich projektov nájdete tu - https://www.nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-allp-2022.pdf  )

Tento rok bolo podujatie ALLP výnimočné tým, že bolo súčasťou 14. ročníka celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorú realizujú dobrovoľnícke centrá na celom Slovensku.  Do prípravy a realizácie nášho podujatia sa pravidelne zapája veľa dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú najmä s realizáciou workshopov a hier pre deti. Tento rok nám svoju nezištnú pomoc poskytli občianske združenia STORM/CIRKUS, VAU - Viac ako učenie, Bona Via, Centrum pre rodinu, Cirkevné centrum voľného času, ako aj zástupcovia Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre a pani Jarka Kráľová. Za ich pomoc sme ich ocenili malým darčekom.

Ocenenie malým darom od mesta Nitra dostali však aj dobrovoľníci z komunitného centra COMIN, ktoré sa stalo prvotným kontaktom pre cudzincov prichádzajúcich do Nitry. Centrum poskytuje odídencom neoceniteľné služby v oblasti sociálno - právneho poradenstva, terénnych služieb, ale aj programov sociálnej inklúzie.

Centrum COMIN si nevie predstaviť svoju prácu bez aktívnej pomoci dobrovoľníkov, ktorí v rámci svojho voľného času centru venovali stovky hodín, preto je určite na mieste poďakovať sa im“, hovorí Ivona Fraňová, poradca pre zahraničné vzťahy a spoluprácu na MSÚ v Nitre.

Celým podujatím nás sprevádzal krásny spevácky hlas Dáši Vašíčkovej v doprovode s gitarou Štefana Haladíka. Zasadili sme aj naše tradičné stromčeky do filantropickej aleje a v pozadí v plnom prúde bežali workshopy a hry pre deti všetkých vekových kategórií. Na každom stanovišti na deti čakali aj drobné dačeky.

Touto cestou by sme sa radi poďakovali spoločensky zodpovedným firmám, vďaka ktorým môžeme podporovať mimovládne organizácie v meste Nitra: ZSE, CORA-GEO, PP Invest a medzinárodná inštitúcia Akademia filantropie v rámci programu GCLS. Významnou mierou sa na realizácii programu podieľa každoročne aj náš hlavný partner – Mesto Nitra.

Zároveň ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a realizátorom workshopov a zábavných stanovíšť, ktorí nám pravidelne pomáhajú k tomu, aby bolo toto podujatie výnimočné a aby si ho návštevníci naplno mohli užiť – bez nich by to veru nešlo. 

V neposlednom rade ďakujeme Dáši Vašíčkovej a Štefanovi Haladíkovi za príjemné hudobné spestrenie celej akcie.

A na záver veľká vďaka každému návštevníkovi, ktorý na naše podujatie s úsmevom zavítal a užil si ho  Vidíme sa opäť o rok.  

Viac o programe - https://nkn.sk/nase-programy/aby-ludia-ludom-pomahali

Všetky fotky z podujatia nájdete na našom webe tu https://www.nkn.sk/galeria/fotogaleria/aby-ludia-ludom-pomahali/aby-ludia-ludom-pomahali-2022

alebo na našom facebooku tu https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5566416803395680&type=3

 

tagy: Aby ľudia ľuďom pomáhali

top