Skip to main content

„Inovatívne s Foxconnom 2023“ - výsledky


V rámci 4. ročníka programu „Inovatívne s Foxconnom“ získali podporu tri verejnoprospešné projekty v celkovej výške 3 000 eur. Partnerom grantového programu je spoločnosť Foxconn Slovakia.

Podporu získali inovatívne projekty, ktoré rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí v školách v okrese Nitra.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe „Inovatívne s Foxconnom“ dňa 30.3.2023. Do termínu uzávierky 4.5.2023 sa prihlásilo 10 verejnoprospešných projektov. Víťazov vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Foxconn.

„Vybrať tie najlepšie projekty je vždy neľahká úloha. Tento rok bolo témou nášho grantového programu technické vzdelávanie, vďaka ktorému chceme podporiť rast a nadšenie novej generácie odborníkov. Rozhodli sme sa pre projekty, ktoré podľa nás svojimi inovatívnymi prvkami zatraktívnia, skvalitnia a zmodernizujú technické vzdelávanie v rámci elektrotechniky, mechatroniky a robotiky. Veríme, že nadchnú aj mnohých študentov, z ktorých sa možno raz stanú naši kolegovia,“ uviedol Ladislav Procházka, manažér komunikácie spoločnosti Foxconn Slovakia.

Všetky víťazné projekty a ich popis nájdete v anotáciách tu https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-isf-2023-pred.pdf

Okrem projektov v rámci tohto grantového programu, spoločnosť Foxconn Slovakia podporila sumou 4 500 eur aj samostatný projekt s názvom „Fotopoint na Pyramíde“, ktorý predložil Zoborský skrášľovací spolok, o.z.

tagy: Inovatívne s Foxconnom

top