Skip to main content

Prečo som členom Klubu darcov?


Nesmierne si vážime ľudí, ktorí chápu podstatu našej práce a svoju podporu a priazeň nám preukazujú každý rok. Napríklad v grantovom programe Klub darcov. 

Jedným z takýchto ľudí je aj náš dlhoročný člen Klubu darcov - Imrich Jakab.

Prečo som členom Klubu darcov?

A prečo nie? Skôr si myslím, že každý obyvateľ mesta by ním mal byť.

Prečo?

Mám na to 5 dôvodov, ktoré overil čas a potvrdili všetky aktivity projektov, ktoré sa na území mesta vďaka Klubu darcov realizovali.

Toto sú tie dôvody:

  1. Malý krok ku veľkým zmenám – žijeme vo svete, v krajine, v meste, a nielen v našich bytoch či domoch. A to miesto, kde žijeme, by sme mali zveľaďovať. Tí aktívnejší zveľaďujú naše spoločné životné prostredie, venujú sa rôznym komunitám, ktoré to potrebujú. Vzdelávajú naše deti k témam o ktorých sa na školách hovorí málo. Pripravujú rôzne podujatia, aby ľudia cez vedu, šport a kultúru mali bližšie k sebe i k mestu, v ktorom žijú. Tí menej aktívni majú, prostredníctvom Klubu darcov, jedinečnú možnosť prispieť a podporiť ten druh aktivity, ktorí považujú v meste Nitra za NAJ (dôležitejší, zaujímavejší, originálnejší....).
  2. Podpora, ktorá zhodnocuje každé vložené euro – podporené organizácie, či aktívne skupiny obyvateľov, ktoré pracujú na komunitných projektoch, zhodnocujú každé Vami darované euro. K sume prispievajú množstvom dobrovoľnej činnosti, vlastnými zdrojmi či spolufinancovaním z iných zdrojov, a tak sa Váš dar často až niekoľkonásobne zúročí.
  3. Udalosť, ktorá sieťuje tých, ktorým záleží – Klub darcov na jednej strane vytvára priestor na to, aby sa všetci darcovia i žiadatelia komunitných projektov stretli na slávnostnej udalosti, na strane druhej sa tu aktívni občania spoznávajú a sieťujú. Tým sa postupne vytvára v Nitre aktívne občianstvo, schopné spolupracovať na ďalších komunitných projektoch a postupne tým meniť naše mesto na lepšie miesto pre život.
  4. Tradícia, hodnotné výsledky a profesionálny prístup – Klub darcov je grantovou schémou s dlhoročnou tradíciou a s výsledkami, ktoré zanechali stopu v každej časti a v každej oblasti nášho mesta. Stoja za ním čestní ľudia s profesionálnym prístupom, ktorí celú grantovú schému celé tie roky manažujú a dohliadajú na to, aby sa naše darované peniaze zúročovali čo najefektívnejšie.
  5. Radosť že som súčasťou – posledný dôvod je čisto sebecký. Ako člen správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie som rád, že som súčasťou tejto silnej komunity a že viem pomáhať ako dobrovoľník pri plánovaní a realizácií aktivít nadácie. Za pomerne krátky čas, ktorí tu pôsobím som spoznal množstvo aktívnych občanov, plných vízií, cieľov, nadšenia a hlavne plných energie, ktorú chcú vynaložiť k tomu, aby svoje vízie naplnili.

A práve preto podporujem Klub darcov.

ĎAKUJEME!

tagy: Klub darcov

top