Skip to main content

V „MAGNÓLII“ už veselo záhradkárčia...


Projekt s názvom „Vyvýšená eco záhrada pre seniorov“ už plní svoj účel v ZSS „MAGNÓLIA“ v Hurbanove.

Cieľom projektu, ktorý bol podporený v grantovom programe "Tu sme doma - Hurbanovo zodpovedne k ľuďom a planéte" bolo vytvoriť eco záhradu v vyvýšených záhonov, ktorá má slúžiť pre všetkých prijímateľov služieb - seniorov zariadenia.
Od začiatku realizácie projektu prejavili záujem najmä seniori, ktorí inklinujú k záhradkárskej činnosti, respektíve sa aj v domácom prostredí zaoberali touto činnostnou.
Vzhľadom k dobrému slnečnému počasiu boli jednotlivé aktivity zdravým pohybom, relaxom, činnosťou psychickej pohody a priateľstva. Zvedavosť a radosť ľudí z jednotlivých sadeníc a hlavne nedočkavosť, ako krásne vyrastú kvety, kríky, bylinky a hlavne drobné ovocie - jahody egreše, bola neopísateľná....

Pre vytvorenie eco záhrady z vyvýšených záhonov sa určilo miesto v parku zariadenia tak, aby esteticky zvýraznilo celú plochu parku a záhony boli ľahko dostupné aj pre ľudí odkázaných na invalidný vozík. Tak, aby sa všetci seniori a prijímatelia sociálnej služby, ktorí inklinujú k pestovaniu a záhradkárstvu mohli realizovať v rámci pracovnej aktivity - terapie.

V rámci aktivít, potrebných na úspešnú realizáciu projektu, komunita seniorov za pomoci inštruktoriek sociálnej rehabilitácie postupne zbierala konáre a bio kompost pre uloženie spodnej časti základu do záhonov. Táto vrstva sa nechala pár dní uležať. Zatiaľ sa realizovali páni seniori a za pomoci kolegov z údržby montovali domčeky pre vtáky na určené miesta, a tiež hmyzie hotely. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť miesto pre prísun dažďovej vody a montáž zásobníka pre dažďovú vodu.
V mesiaci September sa v záhradnom centre v Hurbanove objednal substrát do jednotlivých ôsmych záhonov. Bolo ohlásené ďalšie stretnutie seniorov na ďalší postup realizácie eco záhrady. Založenie záhonu pozostávalo z rozdelenia substrátu do jednotlivých záhonov. V záhradnom centre sa objednali priesady, planty, bylinky, kvety.

Dokopy sa teda umiestnilo osem vyvýšených záhonov. Pozbierali sa konáre z okolia stromov a približne 40 fúrikov lístia a bio odpadu - kompostového materiálu. Po zasadení jednotlivých priesad sa tieto polievali zachytenou dažďovou vodou (s objemom nádoby 265 litrov).

„Na začiatok októbra sme mali šťastie na krásne slnečné dni. Poslednou fázou pre dokončenie a realizáciu projektu bolo vysadenie byliniek, priesad, drobného ovocia a kvetov do samotných záhonov. Bolo potrebné správne rozdelenie rastlín, ako z estetického hľadiska, tak aj z environmentálneho pre správny dopad slnečných lúčov a tieňa. Aj napriek časovému sklzu nám počasie prialo a pekne sa stihli záhony zrealizovať a vysadiť“, skonštatovali realizátori projektu.

Komunita ľudí v zariadení, za pomoci inštruktoriek sociálnej rehabilitácie, prejavujú starostlivosť o eco záhradku a majú radosť, že svojím pričinením prispeli k skrášleniu okolia v parku zariadenia.
Vyvýšené záhony sa pravidelne polievajú najlepšie dažďovou vodou, aby sa rastliny čo najlepšie zakorenili a všetky narástli, a aby ovocné kríky mali v budúcom roku svoje chutné plody. Seniori sa venujú starostlivosti o eco záhradu, kde zároveň relaxujú a posilňujú svoju fyzickú, duševnú a psychickú kondíciu.

          

tagy: Tu sme doma

top