Skip to main content

Spoločné slovensko - ukrajinské komunitné aktivity


Projekt „Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre“ realizoval Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja a bol zameraný na zbližovanie komunity Slovákov, členov zväzu a komunity odídencov z Ukrajiny, ktorí našli dočasné útočisko v Nitre.

Od júna do októbra zrealizovali viaceré komunitné aktivity, ktoré vytvorili priestor pre vzájomné spoznanie sa, rozvoj medziľudských vzťahov a vzájomnú podporu. Počas leta zorganizovali spoločný petang pri rieke Nitra, bowlingový turnaj v OC MAX. Absolvovali spoločný výstup na Zobor a počas septembra návštevu Banskej Štiavnice, tamojšej kalvárie a kaštieľa sv. Antona. Spoločné tvorenie na kurze paličkovania si mohli vyskúšať raz týždenne v priestoroch Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre od septembra do novembra.

Dňa 19.10. smer mali možnosť navštíviť podujatie s názvom "Úcta k starším" v KC Zobor, ktoré bolo posledným podujatím projektu. V úvode zahrali žiaci zo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, slovensko-ukrajinské duo, následne vystúpili pozvaní ukrajinskí hostia so svojimi piesňami. Oko návštevníkov potešili vystavené obrazy ukrajinskej umelkyne a výstavka ručných prác členov zväzu. Pripravené boli domáce slovenské a ukrajinské zákusky a koláče, chutná večera, hudobná zábava a tombola.

Podľa vyjadrení účastníkov projektu, by mnohí uvítali podobné aktivity aj do budúcna, ktoré, v prípade ukrajinských odídencov, výrazne napomohli k ich psychickej i fyzickej relaxácii, a aspoň na chvíľu poskytli únik od nie celkom bežných starostí.

Projekt bol podporený v grantovom programe "Spoznajme sa", vďaka organizácii UNICEF, mestu Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácii. 

       

tagy: Spoznajme sa

top