Skip to main content

Piknik pri Bártfayových „Rukách“

 

„Ruky pre Chrenovú“ spojili umenie s komunitou.

 

Ak ste 30.9. prechádzali Chrenovou, mohli ste vidieť medzi blokmi A a B na Chrenovej I  oddychovať Chrenovčanov, ako aj ostatných obyvateľov nášho mesta na skvelom pikniku s vynikajúcim kultúrnym programom.  Bol organizovaný v rámci projektu   "Ruky pre Chrenovú", ktorý tvorí  záverečnú etapu dlhodobého spoločného konceptu  ZUŠ J. Rosinského v Nitre a Mesta Nitry s názvom  "Bártfay medzi nami". Jeho hlavným cieľom je záchrana, obnova a opätovné osadenie  troch sôch tohto významného sochára a nitrianskeho rodáka do verejného priestoru nášho mesta. Projekt „Ruky pre Chrenovú“ umožnil po dlhých rokoch návrat  sochy  Tibora Bártfaya s názvom „Pocta hudbe / Ruky“  tam, kde už bolo v minulosti  toto umelecké dielo  inštalované – na sídlisko Chrenová I. Iniciátorom a koordinátorom projektu  bol Mgr. Juraj Novák, PhD. – pedagóg ZUŠ Rosinského v Nitre, predkladateľom bola ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Výsledkom projektu je  nielen skultúrnenie a skrášlenie verejného priestranstva, ale aj aktívne zapojenie obyvateľov Chrenovej I do jeho realizácie formou dobrovoľnej práce. Bártfayove „Ruky“ tak umožnili prepojenie  kultúry s komunitou a vytvorili zaujímavý priestor, ktorý ponúka  obyvateľom sídliska nové príležitosti na oddych v peknom prostredí, ako aj  na organizovanie komunitných podujatí.

Projekt bol podporený z participatívneho rozpočtu Mesta Nitra v rámci grantového programu  Mením moje mesto, ktorého cieľom je motivovať občanov nášho mesta k aktívnej spolupráci pri vytváraní a obnove verejných priestranstiev a zaujímavých lokalít. Program administrovala Nitrianska komunitná nadácia.  

top