Skip to main content

Kompostovanie bioodpadu na Chrenovej

Na sídlisku Chrenová menia obyvatelia veci k lepšiemu...

 

V piatok 19. októbra popoludní, za krásneho jesenného počasia sa na Výstavnej 13 zišla široká komunita obyvateľov sídliskového bloku. Zastúpení boli všetci. Prišli seniori, mladé rodiny, deti ... . . Veď bol aj dôvod. Začínalo sa slávnostné spustenie prvého komunitného kompostoviska v našom meste, ktoré vzniklo  vďaka skupine aktívnych občanov  Dominika Králiková, Štefan  Králik  a Tomáš  Belovič v rámci   projektu ,,Komunitné kompostovisko v Nitre“.

Prečo sa rozhodli práve pre tému kompostovania, vysvetlila iniciátorka projektu Dominika Králiková: „Našou snahou je ukázať ľudom, že biologicky rozložiteľný, najmä kuchynský odpad z domácnosti, ktorý je pre mnohých v bežnom živote iba páchnucou časťou odpadu nemusí končiť na skládkach. Naopak, môže poslúžiť ako výborný zdroj živín pre pôdu, rastliny a okolitú prírodu. V neposlednom rade máme zámer ľuďom v meste priblížiť problematiku kompostovania, zmeniť ich pohľad na bioodpad a doteraz zaužívané zvyklosti. Chceli by sme  ľuďom ukázať, že kompostovať sa dá tak v meste, ako aj  na sídlisku“ Do projektu pilotne  zapojili  50 domácností (prednostne z vchodov č. 11 a č. 13), ktoré chcú naučiť, ako správne kompostovať.  Z prostriedkom projektu im zakúpili vedierka na zber bioodpadu. Dostali aj vlastný kľúč od komunitného kompostoviska. Každá domácnosť má zároveň k dispozícii  stručného sprievodcu kompostovaním. „Na účely komunitného kompostoviska sme zvolili špeciálny trojkomorový kompostér, zakúpený  od Občianskeho združenia Kompostujme. Kompostér je uzamykateľný, sprístupnený iba pre zapojené domácnosti. Vonkajšie steny sú vyrobené z vodeodolnej drevenej preglejky, ktorá má farebnú povrchovú úpravu, čím sa dosahuje estetický vzhľad a dlhá životnosť kompostéra. Vnútorné steny kompostéra sú z kvalitného kovového pletiva. Sú dôležité najmä pre zabezpečenie cirkulácie vzduchu. V neposlednom rade slúžia ako obrana proti vniknutiu nepovolaných osôb a nežiaducich živočíchov“, dodala Dominika Králiková.

Projekt ,,Komunitné kompostovisko v Nitre“ bol podporený sumou 4 070 € v rámci grantového programu „Mením moje mesto“, ktorý financovalo Mesto Nitra na základe participatívneho rozpočtu. Program bol administrovaný  Nitrianskou komunitnou nadáciou. 

top