Skip to main content

Návšteva u pani prezidentky


Pani prezidentka Zuzana Čaputová prijala zástupcov mimovládnych organizácií ... Nitrianska komunitná nadácia bola pri tom.

Väčšina prezidentov na celom svete začiatkom roka zvykne pozývať na novoročné stretnutia zástupcov širokej škály spoločenských organizácií, ktoré plnia dôležité úlohy v spoločnosti. Naša pani prezidentka nie je výnimkou. Tento rok boli, okrem zástupcov samospráv, cirkevných organizácií, Červeného kríža, či zástupcov zamestnávateľov, pozvaní na stretnutie s pani prezidentkou aj zástupcovia MVO. Medzi pozvanými nechýbala ani pani Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá zastupovala na stretnutí nielen našu organizáciu, ale aj Asociáciu komunitných nadácií Slovenska. Spýtala som sa jej teda na dojmy z tohto stretnutia.

„Samozrejme sa to nestáva celkom bežne, že je človek pozvaný na stretnutie s hlavou štátu. Veľmi ma to potešilo nielen ako správkyňu NKN a zástupkyňu MVO, ale aj ako človeka, pretože si prácu pani prezidentky nesmierne vážim. Patrí k tým politikom, ktorí si viac ako na 100% plnia svoje úlohy tak v rámci vnútornej, ako aj zahraničnej politiky. Osobné stretnutie s ňou to len potvrdilo. Pani prezidentka je prirodzene milý, úprimný človek, ktorý sa nič „nehrá“... Na úvod sa poďakovala MVO za plnenie ich poslania v našom štáte. Povzbudila nás, aby sme vo svojich aktivitách nepoľavovali a nevzdávali sa ani počas súčasnej nepriaznivej spoločenskej situácie, pretože ona považuje prácu MVO za jeden zo základných pilierov demokracie. Za MVO sa prihovoril pani prezidentke pán Marcel Zajac, podpredseda Rady vlády pre MVO. Ocenil jej osobnú zaangažovanosť a prínos pri riešení rôznych závažných situácií, či už v rámci Slovenska alebo aj v zahraničí. Po úvodných slovách sme mali možnosť s pani prezidentkou diskutovať o rôznych otázkach, ktoré momentálne najviac trápia našu spoločnosť. Išlo najmä o tému vojny na Ukrajine a humanitárnej pomoci poskytovanej nielen na území nášho štátu, ale aj priamo na Ukrajine, tému ekológie, otázky sociálnych služieb a služieb aj v oblasti zdravotníctva. Otvorili sme tému postavenia LGBTI komunít v našom štáte. Diskutovali sme aj o kultúre, deťoch a podmienkach pre ich bezpečný a zdravý vývin, vzdelávaní mladých ľudí, o  občianskej participácii...Pani prezidentka má naozaj o daných témach veľmi dobrý prehľad a celá dvojhodinová diskusia sa niesla v atmosfére pohody, dobrej komunikácie a odbornosti. A hlavne bolo cítiť, že diskutujú ľudia, ktorým ide o to, aby sa v našej spoločnosti menili veci k lepšiemu. Stretnutie s pani prezidentkou znamenalo pre mňa veľkú motiváciu. „Naštartovalo“ vo mne chuť znova sa pustiť do riešenia každodenných výziev a robiť to, čo považujem za dôležité...“

Ďakujem za váš čas a podelenie sa o dojmy zo stretnutia.

Natália Zákopčanová

PR manažérka NKN

top