Skip to main content

   Podpora sociálne a spoločensky ohrozených skupín občanov nášho mesta

   Podpora sociálne a spoločensky ohrozených skupín občanov nášho mesta

   stručná anotácia o projekte

   OZ ZK Corgoň Nitra má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou a vidí veľkú potrebu pri združovaní, vzájomnom spoznávaní sa a podpory sociálnej inklúzie zraniteľných skupín, s ktorými je v každodennom kontakte. Popri svojej činnosti s deťmi organizujú rôzne podujatia s aktivity so zapojením ukrajinských občanov a hlavne detí ohrozených sociálnym vylúčením. Pomocou projektu chceli zblížiť ukrajinskú komunitu s občanmi mesta, ktorých rozdeľuje najmä sociálna a kultúrna bariéra. Deti ukrajinských odídencov, ale aj prisťahovalcov, nemajú často finančné prostriedky na rôzne klubové športové a spoločenské aktivity, častokrát ani na základné členské poplatky, ktoré v klube hradia členovia. Preto je ich adaptácia a spoznávanie sa ťažko realizovateľné. Spoločné pobyty detí zo SR a UA urýchlili a podporili inklúziu medzi týmito dvomi skupinami. Prostredníctvom detí sa začali zbližovať aj celé rodiny, vznikli nové priateľstvá, a takto podporili priaznivé spolunažívanie týchto dvoch, doteraz oddelených, skupín občanov. Projekt sa skladal z viacerých aktivít: súťažné a športové popoludnie spojené s opekačkou a gulášom, letné sústredenie detí na Štrbskom plese, letný tábor v Uhrovci, denný tábor v Nitre - akcia "prespávačka"... Grant použili na cestovné, ubytovanie, trofeje do súťaží, nákup potravín (guláš, opekačka, olovrant, desiata...), stravu v dennom tábore, ozvučenie akcií...

   základné informácie

   lokalita projektu

   Spojovacia 1, Nitra

   predkladatelia projektu

   Zápasnícky klub Corgoň Nitra

   Činnosť klubu je zameraná na výchovu a rozvoj športovej a mentálnej zdatnosti detí v športovom úpolovom odvetví zápasenie. Venujeme sa deťom od 5 rokov, kde rozširujeme a edukujeme ich základnú pohybovú prípravu ako základ pre neskorší vek kedy sa zdokonaľujú aj v zložitejších a technickejších činnostiach, ktoré uplatňujú na rôznych domácich a zahraničných súťažiach.

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top