Skip to main content

   Tu žijem, spievam, hrám...

   Tu žijem, spievam, hrám...

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zorganizovať večerný koncert podporený projekciou, náladovým osvetlením a pestrým programom od najmenších detí, hrajúcich sóla, po dospelých hrajúcich v zoskupeniach a orchestroch so začlenením detí z Ukrajiny a centra pre rodiny. Na javisku spojili ukrajinské deti s deťmi slovenskými, ktoré spoločným muzicírovaním vytvorili originálny hudobný program, za sprievodu detí z literárno-dramatického odboru v dvojjazyčnom moderátorskom vstupe a v rámci koncertu prezentovali ukrajinskú hudbu a úryvky básní. V hľadisku privítali rodičov a dôchodcov z Ukrajiny. Grant použili na prenájom priestorov Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Vajanského 1, Nitra

   predkladatelia projektu

   OZ Rosinček

   OZ Rosinček pracuje pri ZUŠ Jozefa Rosinského. Pomáha finančne podporovať deti, ktoré navštevujú základnú umeleckú školu, predovšetkým pri realizáciách predstavení, koncertov, výstav, projektov, súťažiach a i. Pomáha pri modernizácii materiálno-technického vybavenia. Podporuje talentované deti v medzinárodných projektoch, na prehliadkach, festivaloch.

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top