Skip to main content

   Nitra pre všetkých

   Nitra pre všetkých

   stručná anotácia o projekte

   Mesto Nitra zaznamenalo viacero vĺn príchodu cudzincov. Posledná bola spôsobená vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine. Príchod cudzincov vyvolal u miestneho obyvateľstva obavy zo straty práce a strach z miešania kultúr. Preto chceli autori projektu prostredníctvom projektu zblížiť ľudí rôznych národností žijúcich v meste Nitra, odstrániť predsudky plynúce z odlišností kultúr, integrovať cudzincov do majoritnej spoločnosti, odstrániť jazykovú bariéru. Zrealizovali podujatie zamerané na zlepšenie spolunažívania cudzincov, menšín a majority, prostredníctvom spoznávania ich národných kuchýň a kultúry. Na podujatí boli predstavené ukrajinské, maďarské a slovenské národné jedlá. Tie pripravovali zástupcovia uvedených komunít priamo na mieste. Zároveň bol pripravený kultúrny program - vystúpenie umelcov rôznych žánrov, vďaka ktorým sa predstavila ukrajinská, maďarská a slovenská kultúra, a tiež aktivity pre rodiny s deťmi. Podujatie bolo realizované v priestoroch dopravného ihriska na Chrenovej, kde sa v minulosti vytvorila tradícia podobných podujatí. Grant použili na honoráre účinkujúcich, potraviny na prípravu národných jedál, prenájom párty stanov, ozvučenie, grafiku a tlač propag. materiálov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Dopravné ihrisko, Lomnická, Nitra

   predkladatelia projektu

   NR94901

   Naša organizácia sa zaoberá organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Nitra. Občianske združenie vzniklo v roku 2019. Zorganizovali sme napríklad streetworkoutovú exhibíciu na Klokocine.

   hlavný partner projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top