Skip to main content

   Komunitná exteriérová zóna

   Komunitná exteriérová zóna

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre. Jeho realizáciou žiaci riešili problém absencie vyučovania v exteriéri, nedostatku pohybu žiakov a nedostatku komunikácie/socializácie medzi žiakmi. V školskom areáli sa nachádza dostatok priestoru a zelene, dokonca majú aj piknikové stoly, kde môže prebiehať vyučovanie. Učiteľom i žiakom však v tomto priestore chýbajú pomôcky, vďaka ktorým by bolo vyučovanie v exteriéri naozaj prínosné. Okrem vyučovania sa exteriér využíva na neformálne stretávanie a organizovanie školských podujatí. Grant použili na kúpu športových pomôcok a náčinia, rôzne spoločenské hry, materiál na vytvorenie exteriérovej zóny...

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre, Dlhá 78, 949 01 Nitra

   predkladatelia projektu

   E. Botošová, A. Krajčírová, T. Fehérová, R. Šlosárová

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top