Skip to main content

  Detekčná brána s meraním telesnej teploty - “VINIČKY“

  Detekčná brána s meraním telesnej teploty - “VINIČKY“

  stručná anotácia o projekte

  ZSS Viničky z grantu zakúpili prechodový bezkontaktný teplomer. Tyčový bezkontaktný teplomer, umiestnený v hornej časti dverí vchodu do zariadenia, zmeria teplotu ľudského tela všetkým jedincom, ktorí vstupujú do zariadenia.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Zariadenie sociálnych služieb Viničky, Považská 14, Nitra

  predkladatelia projektu

  Zariadenie sociálnych služieb “VINIČKY“

  Zariadenie poskytuje sociálne zabezpečenie a rehabilitáciu, opatrovateľsko – ošetrovateľské a ďalšie podporné služby v zmysle zákona o sociálnych službách a ním stanovených štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou v Špecializovanom zariadení v kapacite 150 lôžok, v Domove sociálnych služieb 15 lôžok, v Zariadení  pre seniorov 15 lôžok a ambulantnou formou v Integračnom centre  pre 10 prijímateľov sociálnej služby a ambulantno terénna Služba včasnej intervencie. V súčasnom období v ňom bývajú prijímatelia sociálnych služieb vo veku od 62 do 98 rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnych služieb je 81 rokov.

  Partneri projektu

  Mesto Nitra

  Členovia Klubu darcov

  ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

  PekaStroj s.r.o.

  UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

  z ďalších projektov na Dobromape

  top