Skip to main content

   Krok vpred k bezpečnosti

   Krok vpred k bezpečnosti

   stručná anotácia o projekte

   Zámerom projektu bolo zabezpečiť dezinfekciu priestorov OZ STORM a ochranné prostriedky pre ich sociálnu terénnu prácu. OZ pracuje s neorganizovanou mládežou v nízkoprahovom komunitnom centre CIRKUS na Klokočine a s drogovo závislými. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Združenie Storm Nitra, Nedbalova 17, Nitra

   predkladatelia projektu

   Združenie STORM

   Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

   projekt podporili títo partneri

   Syncreon Slovakia, s.r.o.

   Mesto Nitra

   top