Skip to main content

  Krok vpred k bezpečnosti

  Krok vpred k bezpečnosti

  stručná anotácia o projekte

  Zámerom projektu bolo zabezpečiť dezinfekciu priestorov OZ STORM a ochranné prostriedky pre ich sociálnu terénnu prácu. OZ pracuje s neorganizovanou mládežou v nízkoprahovom komunitnom centre CIRKUS na Klokočine a s drogovo závislými. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Združenie Storm Nitra, Nedbalova 17, Nitra

  predkladatelia projektu

  Združenie STORM

  Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

  projekt podporili títo partneri

  Syncreon Slovakia, s.r.o.

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  oblasť podpory - vzdelávanie

  Minizáhradka

  oblasť podpory - vzdelávanie

  Vízia 0

  top