Skip to main content

   Náš Cirkus

   Náš Cirkus

   stručná anotácia o projekte

   Projekt združenia STORM s názvom „Náš CIRKUS“ bol zameraný na priamu kontaktnú prácu v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež CIRKUS. Aj vďaka nemu mohli zrealizovať spolu 198 služieb v nízkoprahovom klube alebo priamo na sídliskách Klokočina a Chrenová. Počas týchto služieb mohli byť na blízku klientom aj počas ťažkých mesiacov pandémie. Preventívne pôsobili pri porušovaní zákazov vychádzania v zimných mesiacoch, oslovovaním a priamou intervenciou na mladých združujúcich sa vonku. Dôležitým kontaktným nástrojom sa v tomto období stali sociálne siete. Prostredníctvom nich mohli byť klientom na blízku aj v ich domácom prostredí cez individuálny chat, hovor i videohovor v prípade potreby. Počas tohto obdobia venovali úsilie aj témam, ktoré sú prirodzeným dôslednom zvýšeného používania internetu – bezpečný internet, sociálne siete a kyberšikana. Finančné prostriedky z grantu boli využité na spolufinancovanie nákladov spojených s prácou dohodárov v mesiacoch september 2020 až jún 2021.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Združenie Storm Nitra, Nedbalova 17, Nitra

   predkladatelia projektu

   Združenie STORM

   Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

   projekt podporili títo partneri

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top