Skip to main content

  Náš Cirkus

  Náš Cirkus

  stručná anotácia o projekte

  Projekt združenia STORM s názvom „Náš CIRKUS“ bol zameraný na priamu kontaktnú prácu v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež CIRKUS. Aj vďaka nemu mohli zrealizovať spolu 198 služieb v nízkoprahovom klube alebo priamo na sídliskách Klokočina a Chrenová. Počas týchto služieb mohli byť na blízku klientom aj počas ťažkých mesiacov pandémie. Preventívne pôsobili pri porušovaní zákazov vychádzania v zimných mesiacoch, oslovovaním a priamou intervenciou na mladých združujúcich sa vonku. Dôležitým kontaktným nástrojom sa v tomto období stali sociálne siete. Prostredníctvom nich mohli byť klientom na blízku aj v ich domácom prostredí cez individuálny chat, hovor i videohovor v prípade potreby. Počas tohto obdobia venovali úsilie aj témam, ktoré sú prirodzeným dôslednom zvýšeného používania internetu – bezpečný internet, sociálne siete a kyberšikana. Finančné prostriedky z grantu boli využité na spolufinancovanie nákladov spojených s prácou dohodárov v mesiacoch september 2020 až jún 2021.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Združenie Storm Nitra, Nedbalova 17, Nitra

  predkladatelia projektu

  Združenie STORM

  Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

  projekt podporili títo partneri

  top