Skip to main content

  Pracovná inklúzia

  Pracovná inklúzia

  stručná anotácia o projekte

  Projekt bol zameraný na  vytvorenie priaznivého prostredia pre pracovnú a sociálnu inklúziu cudzincov, azylantov a ľudí znevýhodnených na trhu práce, predovšetkým z mesta Nitra. Konkrétne bol v rámci projektu podporený rozvoj počítačových a administratívnych zručností migrantov, ktoré zlepšili ich uplatnenie na trhu práce. Projekt bol realizovaný v rámci  sociálneho podniku, zriadeného občianskym združením. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Sociálny podnik Breco, Kalvária 3, 949 01 Nitra

  predkladatelia projektu

  Pokoj a dobro - pomoc núdznym, o.z.

  V Nitre a na okolí žije v súčasnosti vyše 10 000 cudzincov, ktorí sem prišli najmä za prácou alebo štúdiom. V spolupráci s mestom Nitra a inými organizáciami im poskytujeme základný informačný servis a poradenstvo v oblasti integrácie do našej spoločnosti. Sme presvedčení, že je našou povinnosťou pomôcť každému, kto je v núdzi. Cítime potrebu vytvoriť širokú platformu ľudskej, profesionálne odbornej, širokospektrálnej pomoci pri vyhľadávaní, presídlení a integrácii imigrantov do našej spoločnosti, postavenej na kresťanských princípoch.

  Partneri projektu

  Mesto Nitra

  Členovia Klubu darcov

  ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

  PekaStroj s.r.o.

  UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

  top