Skip to main content

   Náučný chodník Zoborské vrchy (NCH)

   Náučný chodník Zoborské vrchy (NCH)

   stručná anotácia o projekte

   Projekt rieši 1. etapu revitalizácie NCH Zobor zameranú na obnovenie existujúceho náučného turistického chodníka (výmena starých infopanelov vo východiskových bodoch trasy NCH) a vytvorenie drobnej infraštruktúry v súlade s ochranou prírody (inštalácia QR kódov na miesta zastávok NCH). Jeho súčasťou  je aj aktualizovaný sprievodca turistickým chodníkom a audiovizuálny sprievodca na mobilnom telefóne (SJ a AJ).  Do projektu sa zapojilo aj  20 študentov z Katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Náučný chodník Zoborské vrchy (NCH)

   predkladatelia projektu

   Zoborský skrášľovací spolok

   Zoborský skrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Spolok chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty. Najdôležitejším projektom je konzervovanie ruín NKP Zoborský kláštor, ktorý bol v 9. storočí vybudovaný benediktínmi a jeho sprístupnenie verejnosti a jeho propagácia.

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Foxconn

   top