Skip to main content

  Zelená Chrenová 2. etapa

  Zelená Chrenová 2. etapa

  stručná anotácia o projekte

  Projekt bol zameraný na revitalizáciu a neustálu obnovu priestorov pri bytovom dome Nábrežie mládeže 49-83 samotnými obyvateľmi (najväčší bytový dom v Nitre). Do vyvýšených záhonov, vyrobených z recyklátov, vysadili úžitkové rastliny vhodné do domácnosti, ozdobné kríky, vytvorili výsadbového slimáka, osadili brlohy pre ježkov, napájadlá pre vtáky, motýle a včely. Rozmiestnili tu aj hmyzie hotely, za účelom zachovania biodiverzity územia. Grant bol použitý na nákup materiálu potrebného pre vyvýšené záhony, vybudovanie sadbového slimáka, nákup hmyzích hotelov, výsadbový substrát, semená a cibuľoviny - zmes rastlín pre kuchynské využitie, liečivé byliny, okrasné účelové rastliny.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  R. Mikulášik, E. Vöröš, Ľ. Paulovič

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Foxconn

  projekty partnera Foxconn

  z ďalších projektov na Dobromape

  top