Skip to main content

   Zelená Chrenová 2. etapa

   Zelená Chrenová 2. etapa

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol zameraný na revitalizáciu a neustálu obnovu priestorov pri bytovom dome Nábrežie mládeže 49-83 samotnými obyvateľmi (najväčší bytový dom v Nitre). Do vyvýšených záhonov, vyrobených z recyklátov, vysadili úžitkové rastliny vhodné do domácnosti, ozdobné kríky, vytvorili výsadbového slimáka, osadili brlohy pre ježkov, napájadlá pre vtáky, motýle a včely. Rozmiestnili tu aj hmyzie hotely, za účelom zachovania biodiverzity územia. Grant bol použitý na nákup materiálu potrebného pre vyvýšené záhony, vybudovanie sadbového slimáka, nákup hmyzích hotelov, výsadbový substrát, semená a cibuľoviny - zmes rastlín pre kuchynské využitie, liečivé byliny, okrasné účelové rastliny.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   R. Mikulášik, E. Vöröš, Ľ. Paulovič

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   z ďalších projektov na Dobromape

   top