Skip to main content

  Kompostovanie - príklad dobrej praxe

  Kompostovanie - príklad dobrej praxe

  stručná anotácia o projekte

  Projekt „Komunitné kompostovisko - príklad dobrej praxe“ nadväzoval na projekt „Komunitné kompostovisko v Nitre“. Práve na príklade dobrej praxe s komunitným kompostovaním chceli autori projektu ukázať nielen zapojeným domácnostiam, ale aj iným obyvateľom, aké je kompostovanie užitočné, jednoduché a zároveň dôležité pre ochranu životného prostredia. Je to vzácny a jediný druh odpadu, ktorý si dokážeme jednoducho a sami spracovať za vzniku prospešného kompostu. Súčasťou projektu bola aj odborná prednáška pod vedením odborníka na kompostovanie Branislava Moňoka z organizácie Priatelia Zeme a praktická ukážka už vyzretého kompostu, ktorý si mohli záujemcovia prevziať.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Výstavná 13
  Nitra - Chrenová

  predkladatelia projektu

  D. Králiková, Š. Králik, T. Belovič

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Členovia Klubu darcov

  ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

  PekaStroj s.r.o.

  UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

  top