Skip to main content

   Kompostovanie - príklad dobrej praxe

   Kompostovanie - príklad dobrej praxe

   stručná anotácia o projekte

   Projekt „Komunitné kompostovisko - príklad dobrej praxe“ nadväzoval na projekt „Komunitné kompostovisko v Nitre“. Práve na príklade dobrej praxe s komunitným kompostovaním chceli autori projektu ukázať nielen zapojeným domácnostiam, ale aj iným obyvateľom, aké je kompostovanie užitočné, jednoduché a zároveň dôležité pre ochranu životného prostredia. Je to vzácny a jediný druh odpadu, ktorý si dokážeme jednoducho a sami spracovať za vzniku prospešného kompostu. Súčasťou projektu bola aj odborná prednáška pod vedením odborníka na kompostovanie Branislava Moňoka z organizácie Priatelia Zeme a praktická ukážka už vyzretého kompostu, ktorý si mohli záujemcovia prevziať.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Výstavná 13
   Nitra - Chrenová

   predkladatelia projektu

   D. Králiková, Š. Králik, T. Belovič

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Členovia Klubu darcov

   ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

   PekaStroj s.r.o.

   UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

   top