Skip to main content

  Dažďová voda - dar prírody

  Dažďová voda - dar prírody

  stručná anotácia o projekte

  Pedagógovia a žiaci SPŠ stavebnej sa rozhodli zachytávať a efektívne využívať dažďovú vodu pri zavlažovaní okrasnej záhrady. Osadili nádoby na jej zachytávanie, vytvorili tiež drevenú zástenu, ktorá slúži na tienenie, aby sa voda v nádobách neprehrievala. Pred túto stenu vysadili popínavé rastliny. Zorganizovali tiež workshop s praktickou ukážkou využívania dažďovej vody pre žiakov, s cieľom poukázať na šetrenie prírodných zdrojov.

  základné informácie

  lokalita projektu

  SPŠ Stavebná, Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  Staviteľ, n.o.

  Nezisková organizácia STAVITEĽ, n. o. so sídlom Hurbanovo, Konkolyho 8, vznikla dňa 05.03.2007 na základe rozhodnutia č. VVS/NO – 7/2007 v Nitre podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. STAVITEĽ, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Hlavným cieľom STAVITEĽ, n. o. je najmä: organizovanie športových aktivít, organizovanie jazykových kurzov, externo-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívania výpočtovej techniky, organizovanie kultúrno-výchovných podujatí. 

  hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  top