Skip to main content

   Rodina hravo a spolu

   Rodina hravo a spolu

   stručná anotácia o projekte

   Centrum pre rodinu Nitra (CPR) už 20 rokov spája rodiny a buduje komunitu rodín v meste a okolí. Okrem kancelárie a nízkoprahovej haly nedisponujú žiadnymi priestormi, čo vnímajú ako príležitosť, aby s aktivitami vychádzali za rodinami oni. Zámerom projektu bolo sprostredkovať lepšie zázemie na trávenie spoločného rodinného času rodičov s menšími deťmi a to tak, že dobudovali a obnovili ich mobilný detský kútik, ktorý je všestranne použiteľný na rôznych miestach a akciách v exteriéri i interiéri, napr. dobročinná burza šatstva každý mesiac, stretnutia s rodinami, letné pobyty, Deň rodiny v mestskom parku, Charitatívny vianočný bazár. Grant pokryl náklady na vybavenie mobilného detského kútika (edukačné hračky a hry, mechanické jazdiace zvieratko, kompresor na fúkanie lôpt, balónov, koberček na hranie, gitara na k sprievodnému programu na plánovaných podujatiach)

   základné informácie

   lokalita projektu

   Pribinovo námestie 3, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   Centrum pre rodinu

   Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Naším zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných  rodín. Chceme ponúknuť aj aktivity, ktoré posilňujú medzigeneračné väzby a vzájomnú solidaritu.

   partneri projektu

   Členovia Klubu darcov

   Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru.

   projekty partnera Členovia Klubu darcov

   top