Skip to main content

   Kontinuálne prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine

   Kontinuálne prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine

   stručná anotácia o projekte

   Vo viacúčelovej hale na Klokočine, na výdajnom mieste sa strieda približne dvadsať dobrovoľníkov, t.č. aktívne a pravidelne vypomáhajú aj ženy z Ukrajiny. Miesto slúži aj na prepojenie komunity utečencov a ľudí ochotných pomôcť (Slovákov aj cudzincov žijúcich dlhodobejšie v SR) a na vzájomné zblíženie. Počas uplynulých mesiacov zriadili napr. detský kútik, kde sa deti odídencov môžu hrať, kým si ich mamy vyberajú hmotnú pomoc. Grant bol použitý na personálne náklady a na vybavenie výdajného miesta.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Pavla Straussa, Nitra - Klokočna

   predkladatelia projektu

   Centrum pre rodinu

   Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Naším zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných  rodín. Chceme ponúknuť aj aktivity, ktoré posilňujú medzigeneračné väzby a vzájomnú solidaritu.

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   top