Skip to main content

  Kontinuálne prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine

  Kontinuálne prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine

  stručná anotácia o projekte

  Vo viacúčelovej hale na Klokočine, na výdajnom mieste sa strieda približne dvadsať dobrovoľníkov, t.č. aktívne a pravidelne vypomáhajú aj ženy z Ukrajiny. Miesto slúži aj na prepojenie komunity utečencov a ľudí ochotných pomôcť (Slovákov aj cudzincov žijúcich dlhodobejšie v SR) a na vzájomné zblíženie. Počas uplynulých mesiacov zriadili napr. detský kútik, kde sa deti odídencov môžu hrať, kým si ich mamy vyberajú hmotnú pomoc. Grant bol použitý na personálne náklady a na vybavenie výdajného miesta.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Pavla Straussa, Nitra - Klokočna

  predkladatelia projektu

  Centrum pre rodinu

  Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Naším zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných  rodín. Chceme ponúknuť aj aktivity, ktoré posilňujú medzigeneračné väzby a vzájomnú solidaritu.

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  z ďalších projektov na Dobromape

  top