Skip to main content

   Deti v pohybe v „Škole, ktorej to myslí“

   Deti v pohybe v „Škole, ktorej to myslí“

   stručná anotácia o projekte

   Do školského ihriska sa od odovzdania budovy základnej školy v roku 2006 neinvestovalo. Momentálne obsahuje iba 2 pôvodné futbalové bránky a 2 trampolíny, ktoré škole darovali rodičia žiakov. Zámerom projektu bolo vytvoriť školské ihrisko, kde by mohli byť deti v pohybe od jari do jesene. V areáli chýbali akékoľvek vonkajšie hracie prvky, napr. preliezky, lanová pyramída, balančné lanové prvky a podobne. Realizáciou projektu podporili rozvoj pohybových schopností žiakov. Na školskom ihrisku tak môžu žiaci tráviť nielen čas prestávok, ale priestor je využitý aj na realizáciu vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, či na mimo-vyučovacie aktivity v školskom klube detí. Škola nemá právnu subjektivitu, preto predkladateľ je rodičovské združenie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola Bešeňov

   predkladatelia projektu

   ZSRRZ - RZ pri Základnej škole Bešeňov

   partneri projektu

   BMI Slovensko, s. r. o.

   BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

   BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

   BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

   S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

   projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top