Skip to main content

   Musíme si pomáhať

   Musíme si pomáhať

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zabezpečiť materiálne vybavenie Centra voľného času Domino (pomôcky na inkluzívne vzdelávanie, voľný čas, vybavenie pre pomáhajúce organizácie), ktoré poskytuje výtvarné aktivity, tvorivé dielne, tanečné krúžky, športové krúžky, voľnočasové aktivity zamerané na integráciu detí so štatútom dočasného útočiska.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Štefánikova trieda 63, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   OZ rodičov pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   z ďalších projektov na Dobromape

   top