Skip to main content

  Musíme si pomáhať

  Musíme si pomáhať

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo zabezpečiť materiálne vybavenie Centra voľného času Domino (pomôcky na inkluzívne vzdelávanie, voľný čas, vybavenie pre pomáhajúce organizácie), ktoré poskytuje výtvarné aktivity, tvorivé dielne, tanečné krúžky, športové krúžky, voľnočasové aktivity zamerané na integráciu detí so štatútom dočasného útočiska.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Štefánikova trieda 63, Nitra - Staré mesto

  predkladatelia projektu

  OZ rodičov pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  top