Skip to main content

   Pomoc pre Ukrajinské deti

   Pomoc pre Ukrajinské deti

   stručná anotácia o projekte

   Projekt poskytol pomoc ukrajinským deťom, ktoré navštevujú zápasnícky športový klub. Zápasnícky klub Corgoň Nitra je registrovaný pod hlavičkou Slovenského zápasníckeho zväzu, ako národného športového zväzu a vychováva mladých športovcov v tomto olympijskom športe. Venuje sa hlavne deťom a mládeži do 23 rokov a to už 8 rokov na území mesta Nitra. Túto činnosť uskutočňujú v telocvični v Krškanoch , na Dvorčianskej ul. 47 a v telocvični na ZŠ Benková. Na základe získaného grantu, Zápasnícky klub Corgoň Nitra ukrajinským deťom poskytol materiálne zabezpečenie (tenisky, dres, tepláky , klubové tričká) potrebné pre tréningy a súťaže. Ukrajinské deti tak môžu trénovať spoločne so slovenskými deťmi. Od týchto detí nepožadujú členský poplatok a aj výdavky na súťaže hradí klub.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Dvorčianska 47, Nitra - Dolné Krškany

   predkladatelia projektu

   Zápasnícky klub Corgoň Nitra

   Činnosť klubu je zameraná na výchovu a rozvoj športovej a mentálnej zdatnosti detí v športovom úpolovom odvetví zápasenie. Venujeme sa deťom od 5 rokov, kde rozširujeme a edukujeme ich základnú pohybovú prípravu ako základ pre neskorší vek kedy sa zdokonaľujú aj v zložitejších a technickejších činnostiach, ktoré uplatňujú na rôznych domácich a zahraničných súťažiach.

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   z ďalších projektov na Dobromape

   top