Skip to main content

   Rozárium

   Rozárium

   stručná anotácia o projekte

   Rozárium sa nachádza v parku botanickej záhrady, v srdci areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, blízko centra mesta Nitry.  Vďaka projektu tu boli vysadené sadové ruže a čajohybridy, v bordúrach zasa pôdokryvné ruže. Záhony boli prepojené trelážami s popínavými ružami. Areál bol doplnený drobným mobiliárom . lavičkami a odpadkovými košmi. Rozárium slúži širokej verejnosti ako miesto pohody, rozjímania, podmanivej atmosféry a načerpávania síl.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Botanická záhrada SPU
   Trieda Andreja Hlinku 609/2, 949 01 Nitra-Chrenová

   predkladatelia projektu

   Botanická záhrada SPU v Nitre

   Botanická záhrada SPU v Nitre je výskumným a pedagogickým pracoviskom, ktorého hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre plnenie úloh v oblasti vzdelávania a výskumu, zabezpečuje sústreďovanie, štúdium a uchovávanie kolekcie rastlinných druhov v zmysle legislatívnych noriem a dohovorov.

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top