Skip to main content

   Klubovňa

   Klubovňa

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu Slovenského skautingu, 23. zboru NITRAVA s názvom Klubovňa bolo inštalovať kúrenie do novej klubovne a vytvoriť tak vhodné podmienky pre stretávanie sa skautov. Pred časom im v meste Nitra skončila nájomná zmluva na priestory klubovne, kde sa každý deň stretávajú deti od 6 do 18 rokov. Podarilo sa im, po dlhom hľadaní, nájsť priestory, ktoré sú hradené príspevkami rodičov a sponzorov, no stav nehnuteľnosti bol taký, že v nej nebolo inštalované kúrenie. Kúrenie riešili dva roky, kým sa podarilo zohnať potrebné financie. Z grantu uhradili časť sumy za plynový kotol s príslušenstvom, trubky, radiátory, prácu odrobili dobrovoľníci.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Skautská Klubovňa, Tichá 9, Nitra

   predkladatelia projektu

   Slovenský skauting

   Slovenský skauting je najväčšia mládežnícka organizácia na Slovensku. 23. zbor sa venuje výchove detí a mládeže od 6 do 18 rokov neziskovou formou už od roku 1995. Za ten čas sa spolupodieľali na výchove cca 600 detí.

   projekt podporili títo partneri

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top