Skip to main content

  Klubovňa

  Klubovňa

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu Slovenského skautingu, 23. zboru NITRAVA s názvom Klubovňa bolo inštalovať kúrenie do novej klubovne a vytvoriť tak vhodné podmienky pre stretávanie sa skautov. Pred časom im v meste Nitra skončila nájomná zmluva na priestory klubovne, kde sa každý deň stretávajú deti od 6 do 18 rokov. Podarilo sa im, po dlhom hľadaní, nájsť priestory, ktoré sú hradené príspevkami rodičov a sponzorov, no stav nehnuteľnosti bol taký, že v nej nebolo inštalované kúrenie. Kúrenie riešili dva roky, kým sa podarilo zohnať potrebné financie. Z grantu uhradili časť sumy za plynový kotol s príslušenstvom, trubky, radiátory, prácu odrobili dobrovoľníci.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Skautská Klubovňa, Tichá 9, Nitra

  predkladatelia projektu

  Slovenský skauting

  Slovenský skauting je najväčšia mládežnícka organizácia na Slovensku. 23. zbor sa venuje výchove detí a mládeže od 6 do 18 rokov neziskovou formou už od roku 1995. Za ten čas sa spolupodieľali na výchove cca 600 detí.

  projekt podporili títo partneri

  z ďalších projektov na Dobromape

  top