Skip to main content

   Revitalizácia školského lesoparku a dvora

   Revitalizácia školského lesoparku a dvora

   stručná anotácia o projekte

   Predkladatelia zrevitalizovali zeleň v školskom lesoparku o rozlohe 10x10 m, založenom v 60-70tych rokoch minulého storočia. Mnohé zo stromov museli z dôvodu bezpečnosti, alebo ich zlej kondície odstrániť. Preto vysadili 21 stromov (listnaté - javor, sumach, breza, platan a ihličnaté stromy - smrek, jedlička, borovica, céder, cypruštek), označených tabuľkou s názvom. Dosadili živý plot (vavrínovec, eleagnus, bršlen). Okrem toho park zatrávnili, keďže nadmerným využívaním parku aj ostatných častí areálu sa tráva zničila. Upravili chodníky v lesoparku kamennými šľapákmi, doplnili lavičky a drevenú informačnú tabuľu o flóre a faune školy. Do prípravy textovej časti tabule boli zapojení žiaci. Tí boli zapojení aj do výsadby stromov, kríkov a rastlín. Každá trieda, ktorá vysadila strom sa oň bude aj naďalej starať, zalievať, pozorovať, či sa ujal. Aktivít sa zúčastnilo cca 300 osôb, z toho viac ako 100 priamych dobrovoľníkov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2

   predkladatelia projektu

   ZŠ Nám. Konkolyho Thege 2, Hurbanovo

   ZŠ Nám. Konkolyho - Thége č. 2 Hurbanovo poskytuje primárne vzdelávanie žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ.

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top