Skip to main content

  Slovenský jazyk pre ukrajinských utečencov

  Slovenský jazyk pre ukrajinských utečencov

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo podporiť personálne a priestorové zabezpečenie vyučovania slovenského jazyka pre odídencov Ukrajiny, ktoré prebiehalo 1 krát do týždňa v priestoroch MEDIAHAUSU na ul. Fraňa Mojtu. Lektori čerpali z učebnice: "Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl", preberali témy týkajúce sa praktického života ako sú napr. : "Zoznámenie, Denný program, Moja rodina, Jedlo a pitie, V obchode, U lekára, Na úrade, Cestujeme, Hľadám si prácu a pod. Grant bol využitý na zabezpečenie výučby a preplatenie časti nájmu priestorov.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Fraňa Mojtu 18, Nitra

  predkladatelia projektu

  Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra

  Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG), ktoré má po svete viac ako 67 mil. členov a spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má 750 miliónov členov - znovuzrodených kresťanov.

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  top