Skip to main content

  Zeleňou do ďalšej storočnice

  Zeleňou do ďalšej storočnice

  stručná anotácia o projekte

  Obyvatelia a priatelia Novej Trstenej chceli prostredníctvom projektu skrášliť prostredie tejto mestskej časti. Konkrétne vysadiť okrasné stromy (cca 40 ks) pred rodinné domy (pozemky sú vo vlastníctve mesta). Do výsadby boli zapojení samotní obyvatelia. Autori projektu osadili symbolickú pamätnú lipu do priestorov areálu Klubu mládeže, kde sa pri rôznych príležitostiach stretávajú a udržiavajú tradície (je tu altánok s pecou na pečenie chleba, detské ihrisko). Symbolická pamätná brána je v rozmeroch: 5 m šírka, a cca 2,80m výška. Keďže v tomto roku oslavujú 100 rokov od založenia Novej Trstenej, umiestnením symbolickej drevenej brány si budú pripomínať tento dôležitý míľnik v živote obyvateľov. Tento prvok je umiestnený na vstupe na multifunkčné ihrisko s altánkom a pecou, kde sa pravidelne stretávajú obyvatelia. V priebehu mesiacov jún-október zorganizovali výstavu s tematikou "Sto rokov Novej Trstenej". Vystavili predmety, ktoré sa kedysi používali v domácnostiach, poľnohospodárstve, ale aj dokumenty a fotografie.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Nová Trstená, Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  M. Juhászová, M. Tužinčinová, R. Pastoreková

  partneri projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  top