Skip to main content

   Cez kultúru za osvetou

   Cez kultúru za osvetou

   stručná anotácia o projekte

   ŠOK, o.z. sa sústreďuje na sídlisko Klokočina, ale počas desiatich rokov činnosti zorganizovali mnoho podujatí v meste i širšom okolí Nitry. Okrem organizácie kultúrno-osvetových výstav a podujatí, zameraných na pripomenutie si významných dejinných udalostí, sa ŠOK zameriava na prácu s mládežou, a to najmä prípravou celorodinných podujatí, filmových premietaní, či charitatívnych športových akcií. Vďaka podpore z programu ŠOK, o.z. rozšíril možnosti organizovania výstav, zvýšil ich kvalitatívnu úroveň - zakúpením profesionálnejších výstavných stojanov a elektronických prvkov na organizáciu podujatí. Ozvučovacia technika, bola v roku 2022 využitá hneď na viacerých podujatiach. Menovite ide o Klokočinské kultúrne večery (premietanie celovečerných filmov a sprievodný kultúrny program), charitatívny multišportový turnaj ŠOK Open a MaNiFest (Malý Nitriansky Festival), ktorý v sebe spája kultúrny a športový prvok, so zameraním na tému slobody. Nemenej významnou investíciou bol nákup multifunkčných výstavných stojanov. Realizácii edukatívnych, osvetových a kultúrnych výstav sa ŠOK venuje od svojho vzniku v roku 2011, pričom za tento čas pripravili viac ako desať výstav. V neposlednom rade ŠOK využil finančné prostriedky na zabezpečenie účtovníka, a to na ďalšie dva roky. Ide o významnú pomoc, nakoľko ich aktivity sú realizované výlučne dobrovoľníckou formou, avšak ich rozsah za desať rokov činnosti výrazne vzrástol. Taktiež pri príležitosti desiateho výročia založenia združenia pripravili malý teambuilding pre aktívnych členov v Nitre a tiež stretnutie s pravidelnými darcami a donormi (najmä formou dvoch percent), ktorí im v ostatných rokoch výraznou mierou pomohli preklenúť problémy spôsobené pandémiou. Z grantu bolo financované nasledovné: doplnenie ozvučenia (1000€), výstavné rámy, stojany na výstavy a elektr. prvky pre interaktívne výstavy (1350€), obč. na teambuilding (150 €), účtovníctvo org. (500€)

   základné informácie

   lokalita projektu

   Nedbalova 11, Nitra - Klokočina

   predkladatelia projektu

   ŠOK, o.z.

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top